Vai darba samaksu un valsts pensiju var pārskaitīt uz citas personas bankas kontu - LV portāls

Piegādājama norēķinu iespēja, Horizon | Versijas

Saturs

piegādājama norēķinu iespēja

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Anita Alksne, Kontaktu piegādājama norēķinu iespēja klientu apkalpošanas speciāliste Darba devējs pēc darbinieka lūguma, ko noformē kā iesniegumu, ir tiesīgs izmaksāt tam pienākošos atlīdzību par darbu uz iesniegumā norādītās citas personas bankas kontu.

Ārēja normatīvā akta, kas nosaka šādu kārtību, nav.

piegādājama norēķinu iespēja

Savukārt atbildīgajām valsts institūcijām tiek sniegta informācija par darbiniekam aprēķināto atlīdzību. Valsts pensiju pārskaita personas Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas PNS kontā, izmaksā pakalpojumu sniedzēja izmaksas vietā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā.

Pensijas piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu — 2,39 eiro. Valsts pensija pēc pensijas saņēmēja pieprasījuma pārskaitāma viņa Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas PNS kontā vai piegādājama pensijas saņēmēja dzīvesvietā par maksu, ieturot no pensijas tās piegādes izdevumus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto maksu par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi.

piegādājama norēķinu iespēja

Pensijas pārskaitīšana ārstniecības iestādes kontā iespējama, ja pensijas saņēmējs par to iepriekš vienojies ar attiecīgās iestādes administrāciju un saņēmis rakstveida saskaņojumu. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

piegādājama norēķinu iespēja