Investīcijas iesācējiem - Kāpēc investēt?

Investīciju biržas tirdzniecība

investīciju biržas tirdzniecība tīkla nopelnīšanas paņēmieni

Kas ir jāzin? Kas ir birža?

Akciju tirgus un biržas ceļvedis iesācējiem

Saskaņā ar FITL un biržas noteikumiem uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek kotēti biržā, bez kavēšanās ir jāatklāj jebkura informācija, kurai varētu būt ietekme uz vērtspapīru cenu. Emitentam ir jāatklāj informācija par jebkuru nozīmīgu notikumu tā darbībā, kā arī jāsniedz regulārs ieskats savā finanšu situācijā, publiskojot ceturkšņa un gada finanšu pārskatus.

investīciju biržas tirdzniecība kā var nopelnīt naudu 18 gadu vecumā

Minētās informācijas atklāšanas prasību mērķis ir nodrošināt visus vērtspapīru tirgus dalībniekus ar vienādu un pilnīgu informāciju par biržā iekļautajiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot iespēju ieguldītājiem pieņemt izsvērtus lēmumus par investīciju konkrēta emitenta emitētos vērtspapīros. Birža savā tīmekļa vietnē atklāj informāciju par biržā iekļauto akciju pirkšanas un pārdošanas uzdevumu apjomu un cenām un informāciju par notikušajiem darījumiem. Piedāvājam iepazīties ar izglītojošu filmiņu par kapitāla investīciju biržas tirdzniecība.

investīciju biržas tirdzniecība par kurām binārām opcijām nopelnīt labāk

Negodīgi darījumi un tirgus manipulācijas ar finanšu instrumentiem ir aizliegtas. Tirgus manipulācija ir arī tādas informācijas izplatīšana ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kura rada vai var radīt nepatiesu vai maldinošu priekšstatu par finanšu instrumenta cenu, pieprasījumu vai piedāvājumu.

investīciju biržas tirdzniecība kopiju platformas darījumi

Tāpat ir aizliegts pirkt vai pārdot finanšu instrumentus, pamatojoties uz iekšējo informāciju, kā arī ieteikt vai uzdot citai personai iegūt vai pārdot finanšu instrumentus, pamatojoties uz iekšējo informāciju. Iekšējā informācija ir tāda ar emitentu vai finanšu instrumentiem tieši vai netieši saistīta precīza informācija, kura nav tikusi publiski atklāta un kuras atklāšana būtiski ietekmētu šā emitenta emitēto finanšu instrumentu vai no tiem atvasinātu finanšu instrumentu cenu.

Viss par biržā tirgoto fondu (ETF) tirdzniecību un ieguldījumiem fondos

Birža un FKTK pastāvīgi uzrauga tirdzniecību biržā, lai identificētu un novērstu iespējamās tirgus investīciju biržas tirdzniecība vai iekšējās informācijas izmantošanas gadījumus.

Regulētais tirgus jeb birža ir organizēta tirdzniecības vieta, kur tiek nodrošināta iespēja pirkt un pārdot vērtspapīrus, preces, valūtu, kā arī atvasinātos finanšu instrumentus.

Birža pāriet uz jaunākās paaudzes vērtspapīru tirdzniecības platformu INET

Vērtspapīru birža fondu birža ir vieta, kas nodrošina iespēju tirgoties ar attiecīgajā biržā tirdzniecībai iekļautajiem jeb biržā kotētajiem vērtspapīriem. Latvijā fondu biržas darbībai ir nepieciešama licence.

Biržā tirgotie fondi

Ieguldītājam no Latvijas ir iespēja pirkt un pārdot finanšu instrumentus ne tikai biržā Latvijā, bet arī tādās biržās, kas reģistrētas un atrodas citās valstīs investīciju biržas tirdzniecība var veikt ar Baltijas saraksta vērtspapīriem - ne tikai Rīgas, bet arī Viļņas un Tallinas biržā reģistrētiem.

Latvijā vienīgā fondu birža ir Nasdaq Riga, AS. Nasdaq Riga, AS kotētos vērtspapīrus var pirkt vai pārdot ar šīs biržas biedru - kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrību IBS - starpniecību.

Nasdaq Riga, AS biedru saraksts ir pieejams biržas mājas lapā.

investīciju biržas tirdzniecība kā pats nopelnīt naudu akciju tirgū

Tāpēc, lai nopirktu vai pārdotu vērtspapīrus Rīgas biržā, personai nav jāiet uz biržu, bet gan uz kredītiestādi vai IBS, kur jānoslēdz līgums par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu, ir jāatver tiešsaistes ieņēmumi ir populāri instrumentu vērtspapīru konts, kā arī personai ir jābūt atvērtam naudas kontam. Ja persona par savu pakalpojuma sniedzēju ir izvēlējusies IBS, tad jāņem vērā, ka IBS var turēt tikai tādus klienta naudas līdzekļus, kas paredzēti tikai finanšu instrumentu darījumu veikšanai.

investīciju biržas tirdzniecība iesācēju iespējas bez ieguldījumiem

Biržā var pirkt vai pārdot vērtspapīrus, kas tiek kotēti attiecīgajā biržā. Lai uzņēmums varētu iekļaut savus emitētos vērstpapīrus Rīgas biržā, tam pirms tam ir jāreģistrē prospekts FKTK. Pēc iekļaušanas biržā emitentam ir jānodrošina Finanšu instrumentu tirgus likuma FITL un biržas noteikumu prasību par informācijas atklāšanu izpilde.

  • Viss par biržā tirgoto fondu (ETF) tirdzniecību un ieguldījumiem!
  • Tirdzniecība ar akciju tirgus indeksiem - TMS Brokers
  • Ienākumi un internets
  • Biržā tirgotie fondi - Swedbank
  • Opciju tirdzniecības riska līgums
  • FKTK Klientu Skola - Finanšu pakalpojumi
  • Rolfs Fulss: Spēle biržā, raugoties no Latvijas: mīti un realitāte

Tas attiecīgi nozīmē, ka par tādiem emitentiem, kuru vērtspapīri tiek kotēti Rīgas biržā, ieguldītājam informācija ir pieejama publiski. Informācija par Nasdaq Riga, AS kotētajiem vērtspapīriem pieejama biržas mājas lapā www.