"Brexit" - unikāla tirdzniecības iespēja? - Admiral Markets

Tirdzniecības iespēja. Social links

Saturs

  tirdzniecības iespēja

  Drukāt Kopš iestāšanās brīža ES, Latvija tirdzniecībā ar trešajām valstīm piemēro ES tirdzniecības mehānismus - importa un eksporta administrēšanas sistēmu. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem pēc pievienošanās ES ir iespēja piemērot eksporta kompensācijas noteiktiem pamata tirdzniecības iespēja pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem.

  Aicinām sekot līdzi tirdzniecības iespēja informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Pasākuma mērķis ir veicināt un attīstīt uzņēmējdarbību: popularizēt vietējos uzņēmējus, veidojot uzņēmēju sasniegumu parādi jeb izstādi; iepazīstināt ar karjeras iespējām un brīvajām vakancēm pilsētā un reģionā; iepazīstināt ar profesionālās izglītības apguves un karjeras veidošanas iespējām. Dalībnieku ieguvumi: iespēja paplašināt savu tirdzniecības iespēja partneru un klientu loku, satikt konkurentus; parādīt savu uzņēmumu kā stabilu un motivējošu darba vietu esošajiem darba ņēmējiem un nākotnes darbiniekiem — studentiem un skolniekiem; veidot un uzturēt personīgos kontaktus; iepazīties ar uzņēmēju delegācijām no ES un NVS valstīm; piedalīties  Biznesa forumā, ekspertu diskusijās, tīklošanās pasākumā, dalībnieku vakara svinīgajā pasākumā; uzņēmuma reklāma Uzņēmēju dienu mājas lapā un sociālajos tīklos; reklāmas iespējas plašam izstādes apmeklētāju lokam.

  Lai varētu konkurēt pasaules tirgos, eksportējot atsevišķus lauksaimniecības produktus uz trešajām valstīm, eksporta kompensācijas sedz ES iekšējā tirgus un pasaules tirgus cenu starpību. Importa vai eksporta licence ir atļauja, kura uzliek uzņēmējam par pienākumu importēt vai eksportēt saskaņā ar licenci tās spēkā esamības laikā tajā noteikto produktu daudzumu.

  tirdzniecības iespēja

  Lai realizētu šo sistēmu, nepieciešamos kopējos nosacījumus tirdzniecības tirdzniecības iespēja piemērošanai galvenokārt nosaka ES normatīvie akti regulas. ES dalībvalstu eksperti vismaz reizi mēnesī tiekas dažādās Eiropas Komisijas vadības komitejās, kurās seko līdz dažādām problēmām, ar tirdzniecības iespēja saskaras tirdzniecības mehānismu administrējošās iestādes, jaunākajām izmaiņām normatīvajos aktos. Piemērošanas kārtība Tirdzniecības mehānismu piemērošana notiek saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem — regulām, kas ir tieši piemērojami visās ES dalībvalstis, kā arī saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem — Ministru kabineta noteikumiem, kur atrunāti ES regulās pieļautās dalībvalstu izvēles, kā arī noteiktās Latvijas kompetentās iestādes un to funkcijas.

  Latvijā ES Tirdzniecības mehānismu administrējošās iestādes ir: drošības naudu jeb nodrošinājumu administrēšana, tirdzniecības iespēja un importa licenču izdošana, recepšu sistēmas pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem pārbaude, uzņēmumu iesniegto recepšu pārbaude, darījumu pārbaude.

  tirdzniecības iespēja