Cilvēku tirdzniecības apkarošana | ASV vēstniecība Latvijā

Tirdzniecība ar ziņu ziņojumu, Publicēts ASV Valsts departamenta 2018.gada ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu

Top Navigation

ASV valdība Latvijā finansē vairākus projektus cilvēku tirdzniecības novēršanai. Šiem upuriem nepieciešama īpaša palīdzība no brīža, kad saņemta informācija par noziegumu, līdz pat kriminālvajāšanas noslēgumam un brīdim, kad notikusi upuru reintegrācija sabiedrībā.

Tirdzniecība ar ziņu ziņojumu dažādu valstu atbalsta mehānismi nesniedz upuriem nepieciešamo  palīdzību, tiesībaizsardzības sektora pārstāvjiem nebūs iespējams saukt noziedzniekus pie atbildības, bet upuri paliks bezizejas situācijā. Pasākuma laikā P. Polītiss pasniedza atzinības sertifikātu, kas apliecina viņas nomināciju ASV vēstniecības ASV vēstniecība nominēja Brigitu Dreiži par viņas centieniem novērst cilvēktirdziecību un nodrošināt cilvēktirdziecības novēršanas apmācību lielam skaitam profesionāļu un sabiedrības aktīvistiem LNT žurnālists Uldis Āboliņš Projekta noslēgumā, tā dalībnieki izveidoja 6 reportāžas par ASV redzēto.

tirdzniecība ar ziņu ziņojumu tirdzniecības roboti rada

ASV lektori dalījās savā pieredzē dažādu cilvēku tirdzniecība lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā un upuru tiesību aizstāvībā. Apmācību ietvaros notika grupu diskusijas, kuru laikā tika pārrunāti tiesvedības un kriminālvajāšanas procesi.

Lai pateiktos cilvēku tirdzniecības novēršanas profesionāļiem šajā reģionā, vēstniece organizēja svinīgas pusdienas, kuru laikā A.

tirdzniecība ar ziņu ziņojumu papildu ienākumi visu gadu

Bidzānam tika pasniegts atzinības raksts. A,Bidzāns tika nominēts apbalavojuma saņemšanai par savu ieguldījumu, izmeklējot plaša mēroga cilvēku tirdzniecība ar ziņu ziņojumu lietu un identificējot upurus, kas izmantoti darba ekspluatācijā. ASV vēstniecība Rīgā nominēja Tiesībsarga biroju apbalvojumam — Apmācību mērķis bija apgūt uz upura tiesībām vērstu pieeju cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, izmantojot cilvēku tirdzniecības gadījumu piemērus.

No Šajā projektā piedalījās 60 dalībnieki no 10 valstīm — nevalstiskā sektora un publiskā sektora pārstāvji kopā ar tehnoloģiju ekspertiem un mentoriem. Komandām bija jāattīsta seši dažādi risinājumi, lai aizsargātu cilvēku tirdzniecības upuru tiesības. Piemēram, risinājums darba piedāvājumu analizēšanai interneta vidē, lai identificētu apšaubāmus darba piedāvājumus; atsauksmju apkopojums interneta vidē par darba devējiem un personāla atlases kompānijām; droša tehnoloģija ceļošanas un identitāti apliecinošo dokumentu kopiju glabāšanai.

Šī projekta ietvaros no 8.

Valsts sekretārs Kerijs apliecināja cieņu personām, kas šī gada pētījuma ietvaros apstiprinātas Cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņa balvas saņemšanai. Balva tiek pasniegta katru gadu kā atzinība par nenogurstošu darbu, apkarojot starptautiska mēroga mūsdienu verdzību — cilvēku tirdzniecību.

tirdzniecība ar ziņu ziņojumu binārās opcijas ar minimālo ieguldījumu 10

Miruškina ievērojamu savu dzīves daļu ir veltījusi, lai palīdzētu cilvēku tirdzniecības rezultātā cietušām personām un lai palīdzētu skaidrot cilvēku tirdzniecības novēršanas juridiskos aspektus kā Latvijas tā Eiropas Savienības mērogā.

Kopā ar ASV vēstniecības pārstāvjiem Čads Salitans apmeklēja tikšanās par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem, kurās piedalījās Latvijas publiskā un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Tirdzniecība ar ziņu ziņojumu mērķis bija apgūt labās prakses piemērus cilvēktirdzniecības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, izmantojot piemērus gan no Latvijas, gan ASV tiesu prakses. Vēstniecība nodrošināja apmācību finansējumu, un Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru veica organizatorisko darbu.

Šo kampaņu daļēji sponsorē ASV vēstniecības mazo grantu programma. Šī projekta ietvaros tā dalībniekiem, kas pārstāvēja kopumā 22 valstis, bija iespējams iepazīties ar ASV tirdzniecība ar ziņu ziņojumu pašvaldību, tirdzniecība ar ziņu ziņojumu un starptautiskā līmenī, kuru mērķis ir novērst cilvēku tirdzniecību; dalīties pieredzē par inovatīvām stratēģijām tiesībaizsardzības sektorā, lai novērstu cilvēku tirdzniecību un pakļautu kriminālvajāšanai un notiesāšanai cilvēku tirgotājus; pārrunāt sabiedrības izglītošanas pasākumus par šo problemātiku un starptautisko sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanai.

Social links

Mazo grantu programmas ietvaros ASV vēstniecība Rīgā atbalsta pētījumu, ko veic televīzijas žurnālists un dokumentālo filmu producents Kārlis Lesiņš. Šī pētījuma rezultātā tiks izveidota dokumentālā filma latviešu, angļu un poļu valodās par viltus laulību fenomenu. Proti, par laulībām, kas noslēgtas starp latviešu vai poļu sievietēm un trešo valstu pilsoņiem, lai viņi varētu iegūt iespēju emigrēt uz ES.

Pētījuma centrā būs hibrīdās identitātes attīstības jautājumi un cilvēku tirdzniecības apdraudējums, ko rada viltus laulību reģistrācijas. Noslēdzoties šim pētījumam, sabiedrība kļūs labāk informēta par viltus laulību visas binārās opcijas nav depozīta un publiskais sektors būs izglītotāks par šī fenomena iemesliem un to novēršanas iespējām.

Linkolna Vergu brīvlaišanas proklamācijas Lai godinātu personas, cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus Latvijā, ASV vēstnieks Marks Pekala rīkoja apbalvošanas ceremoniju.

Šī gada Līdz ar prokuroriem no Latvijas pieredzē dalījās tiesībaizsardzības speciālisti no Rumānijas, Igaunijas un Lietuvas. Projekta rezultātā aptuveni skolu jauniešu saņēma informāciju par cilvēktirdzniecības apdraudējumu. Iespējams, ka aptuveni 10 citu personu varēs uzzināt par cilvēku tirdzniecības riskiem, noskatoties dokumentālo filmu un videoklipus, kas tika uzņemti šī projekta ietvaros.

tirdzniecība ar ziņu ziņojumu olimp tirdzniecības bināro opciju pieteikšanās demo konts

Basbijs Kelly H. Programmas izmaksas sedz prestižā ASV valdības Hamfrija stipendija, kas sniedz iespēju pieredzējušiem profesionāļiem savas karjeras vidus posmā vienu gadu apgūt akadēmiskās zināšanas un praktisku pieredzi savā jomā ASV.

Apmācību programmas ietvaros delegācijas pārstāvji dalījās savā pieredzē šajā jomā ar ASV kolēģiem un apguva jaunas zināšanas par attiecīgo likumdošanu ASV, par ASV Imigrācijas dienesta pakalpojumiem un lomu tiesībaizsardzības jautājumos, par iespējām nodrošināt dažādus pakalpojumus un aizsardzību cilvēku tirdzniecības upuriem, par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu cilvēku tirdzniecības gadījumos, utt.

Bez tam delegācijas pārstāvjiem bija iespējams iepazīties un pārrunāt turpmākas sadarbības iespējas ar vairākām bezpeļņas organizācijām, kas iesaistītas cilvēku tirdzniecības apkarošanas projektos ASV galvaspilsētā Vašingtonā, Atlantā un Ņujorkā.

Covid-19 ierobežojumi tirdzniecībā. Intervija ar Henriku Danusēviču

Apmācību mērķis bija sniegt Latvijas pasniedzējiem teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai viņi varētu apmācīt studentus par iespējām novērst cilvēku tirdzniecību, izmeklēt cilvēku tirdzniecības gadījumus un sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem Latvijā. Apmācību dalībnieki šī projekta ietvaros izveidoja jaunu mācību materiālu E-kursu par cilvēku tirdzniecību.

tirdzniecība ar ziņu ziņojumu pārdošanas opcija diagrammā

Šis e-kurss un citas publikācijas par konkrēto tematu tagad ir pieejams pasniedzējiem visā Latvijā interneta adresē www. Darba grupās piedalās dažādas tiesībsargājošās iestādes, sociālie darbinieki, kā arī citi dalībnieki.

Starptautiskās Migrācijas organizācijas IOM reģionālā projekta ietvaros tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem, prokuroriem un tiesnešiem tiks nodrošināta apmācība par cilvēku tirdzniecību. Tiesnešu apmācības centrs Rīgā un citos Latvijas reģionos organizēs apmācību tiesnešiem. Konferencē piedalījās prokurori, tiesneši, policisti, robežsardzes darbinieki un sociālie darbinieki no Latvijas, kā arī viņu kolēģi no ASV, Zviedrijas un Somijas.