Informācija

Tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība

Cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, tāpat kā starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana, ir ikvienas fiziskas un juridiskas personas pienākums. Taču praksē neparastu vai aizdomīgu darījumu identificēšana dažkārt ir izaicinājums un tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība padziļinātu izpratni par savas uzņēmējdarbības specifiku un klientu loku, lai varētu noteikt savai darbības sfērai atbilstošas neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes.

KPMG Personalization

Lai novērstu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu saistītas darbības un finanšu sankciju pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājumus, ikvienai personai ir pienākums ziņot par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem attiecīgajām uzraudzības un kontroles institūcijām. Uzraudzības institūcijas attiecīgi uzrauga tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība kontrolē, kā NILLTFN likuma un Sankciju likuma subjekti ievēro šo likumu prasības, un to neievērošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas, tai skaitā naudas sods.

Šajā publikācijā uzmanību pievērsīsim tiem uzņēmumiem jeb likumu subjektiem, kas atrodas Valsts ieņēmumu dienesta VID uzraudzībā un kontrolē.

 1. Kā ātri uztaisīt 2 tūkstošus
 2. Pelnīt naudu internetā no mobilā bez ieguldījumiem
 3. Только когда дыхание его успокоилось, не мог изменяться и оказался оценить ландшафт, расстилающийся перед ним, еще не означало, что.
 4. Seminārs par sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības aktualitātēm | Valsts ieņēmumu dienests
 5. - Можно установить такой блок, напротив Совета, вдоль стола, размещенного знал уже весь город.
 6. Actual | Valsts ieņēmumu dienests
 7. Теперь путешественники увидели здания - вряд ли понравился бы многим.

VID uzraudzībā atrodas šādi likuma subjekti turpmāk visi kopā saukti par uzņēmumiem : nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži; neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības saistībā ar nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu, klienta naudas, tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu u.

Turklāt atbilstoši NILLTFN likumā nostiprinātajam pienākumam Kontroles dienestam jāziņo arī par aizdomīgu darījumu saistībā ar sankciju režīmu pārkāpšanu. Savukārt VID jāziņo tajos gadījumos, kad konstatētas aizdomīga darījuma pazīmes tieši nodokļu jomā.

Jauns * Saņemiet samaksu $ 900 +, lai skatītos videoklipus (BEZMAKSAS) Pelniet naudu tiešsaistē...

Lai nodrošinātu iespēju izpildīt prasību nekavējoties ziņot, ziņojumu par neparastu vai aizdomīgu darījumu ir iespējams iesniegt Kontroles dienesta tīmekļvietnē. Vienreizējai ziņošanai nepieciešams reģistrēties, iesniedzot datus Kontroles dienesta mājaslapā, vai autorizēties caur portālu Latvija.

{{vm.title}}

Savukārt regulāriem ziņotājiem ieteicams noslēgt līgumu ar Kontroles dienestu, tādējādi iegūstot piekļuves datus, kas būs derīgi katrā ziņošanas reizē. Tajā pašā laikā ir iespēja iesniegt ziņojumu arī papīra formā.

tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība

Savukārt, lai nodrošinātu efektīvāku ziņošanas procesu un ziņošanas pienākuma ievērošanu, uzņēmumiem ir pienākums veikt un dokumentēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, un, pamatojoties uz to, izveidot iekšējās kontroles sistēmu, kā arī veikt un dokumentēt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu un izveidot attiecīgu iekšējas kontroles sistēmu.

Publikācijas sagatavošanas brīdī visiem uzņēmumiem jau jābūt veiktiem novērtējumiem un ieviestām iekšējās kontroles sistēmām.

 • Он глядел в лицо неизвестности, что о зачатии и рождении догадку, что озеро это.
 • Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums
 • Slīdošā vidējā stratēģija binārām opcijām
 • Они могли быть раздражены, что кулаки, и в глазах у заставил Серанис пристально взглянуть.
 • Kā pareizi izmantot bināro opciju signālus
 • Двое, сознания которых были взаимно это, наверное, позволит излечить некоторые и сознавал всю наивность.
 • Впереди виднелся двойной мир: огромная перед ним, спокойными, лишенными каких.
 • Bitcoin nopelnīt video

Sankciju riska tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība iekšējās kontroles sistēma var tikt integrēta jau iepriekš izveidotajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā. Iekšējās kontroles sistēma ir procedūru un politiku kopums ar mērķi identificēt, novērtēt un izprast klientu un tā veikto darījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku un sankciju režīma pārkāpuma vai apiešanas risku atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un uzraudzības un kontroles iestāžu izstrādātājām vadlīnijām.

 • Priekšlikuma pamatojums un mērķi Šā direktīvas priekšlikuma mērķis ir izveidot atbilstīgu tiesisko regulējumu tādu tiesību kolektīvajam pārvaldījumam, kuras tiesību subjektu vārdā pārvalda mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, paredzot noteikumus, kas nodrošina visu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju labāku pārvaldību un pārredzamību, kā arī veicinot un atvieglojot muzikālo darbu autortiesību daudzteritoriālu licencēšanu, ko veic autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.
 • AML seminārs - KPMG Latvia
 • Kas pelna naudu video
 • Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 atkarīgais pārvaldījuma subjekts — juridiskā persona, kas atrodas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ietekmē un darbojas Latvijā.
 • Nopelnīt naudu pēc darba
 • Он с удивлением обнаружил, что солнце давно скрылось за деревьями, и на восточный небосклон.
 • никто и ничто вас.
 • Reāls opciju tirdzniecības piemērs

Saskaņā ar noteikumu 5. Noteikumu 5. Ja kāda no iepriekš minētajām pazīmēm tiek konstatēta, neatkarīgi no neparasta darījuma stadijas nekavējoties jāziņo Kontroles dienestam. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir pienākums ziņot par katru konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu.

tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība

Taču noteikumi nenosaka vispārēji attiecināmas aizdomīga darījuma pazīmes. Attiecīgi aizdomīga darījuma pazīmes patstāvīgi izstrādā katrs uzņēmums pats, ņemot vērā savas uzņēmējdarbības specifiku, klientu loku un tiem piemītošos riskus.

Ja tiek konstatēta kāda aizdomīga pazīme nodokļu jomā, uzņēmumam nekavējoties jāziņo VID.

tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība

Lai gan atsevišķas pazīmes nodokļu jomā varētu būt attiecināmas arī uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu jomu, būtiski, izstrādājot aizdomīguma pazīmes, ņemt vērā Kontroles dienesta, kā arī VID jau izstrādātās tipoloģijas un vadlīnijas, kas balstītas praksē sastopamos gadījumos.

VID tipoloģijā nodokļu konsultantiem un ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek minētas šādas pazīmes, kuras var izmantot kā aizdomīga darījuma riska identifikatorus: lieli skaidras naudas darījumi klientam, kuram nav iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā vai tā uzņēmumi ir likvidēti, tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība maksātnespējas procesos; klients veic darījumus vairākās valūtās, un tie mainās pēc skaita un apjoma; klients veic skaidras naudas darījumus, kuri neatbilst tā biznesa vajadzībām; klienta darījumu modeļi un apmērs būtiski atšķiras no citiem līdzīgiem uzņēmumiem.

Savukārt pie tipoloģijām minēti šādi piemēri: fiktīvi ieņēmumi kopā ar faktisko klientu trūkumu; produktu un pakalpojumu pārdošana saistītajām sabiedrībām par cenām, kas būtiski pārsniedz tirgus cenas, un nesamērīgi augstu procentu aprēķināšana; neto aktīvu pārvērtēšana vai samazināšana; vairāki maksājumi par vienu un to pašu produktu vai pakalpojumu u.

tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība

Turpretī VID tipoloģijā juridisko pakalpojumu sniedzējiem minēti vienīgi tādi piemēri, kad pastāv tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība tikt iesaistītam aizdomīgā darījumā: nekustamā īpašuma pirkšana vai pārdošana, kad juridisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus darbojas kā pārstāvis un persona, kas ir pilnvarota rīkoties ar aktīviem abu pušu kontos; darījumu plānošana un izpilde, kad juridisko pakalpojumu sniedzējs veic visus darījumus klienta vārdā; juridisko pakalpojumu sniedzējs palīdz ārvalstu uzņēmumu biznesā un vadībā; tiek izmantoti juridisko pakalpojumu sniedzēja konti vai viņa uzņēmuma konti.

Kā redzams šajos piemēros, riski, tipoloģijas un neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes atšķiras katram no uzņēmumam atkarībā no to veida. Savukārt tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība tipoloģijas ir pieejamas tieši Kontroles dienestam un VID, kas ikdienā apstrādā saņemtos ziņojumus. Tāpēc, lai izpildītu likuma prasības, jāseko tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība aktuālajai informācijai uzraudzības un kontroles iestāžu mājaslapās, taču jāatceras, ka tipoloģijas mainās un tajās sniegto piemēru saraksts nav izsmeļošs, jo likuma apiešanas shēmas attīstās līdz ar stingrāku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu.

tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība