Satura rādītājs

Neironu tīkla iespējas

Anotācija Mūsdienu tendences ir veidot portatīvas iekārtas jeb iegultās sistēmas, kuras ir paredzētas noteiktu uzdevumu veikšanai. Mākslīgais intelekts ir guvis plašu popularitāti, kur konvolūcijas neironu tīkli sniedz iespēju apvienot mašīnmācīšanos ar, piemēram, datorredzi, tādejādi elektroniskās ierīces padarot apkārtējo vidi neironu tīkla iespējas un saprotošas.

Videoziņas Nr.216 „Kā atjaunojas cilvēka organisms”

Konvolūcijas neironu tīklu īstenošana prasa lielus skaitļošanas resursus, tādēļ ir nepieciešams aplūkot iespējas tos implementēt heterogēnās iegultās sistēmās, kuras var sniegt nepieciešamo skaitļošanas spēju un kompaktumu. Šī darba mērķis ir izpētīt konvolūcijas neironu tīklu implementācijas iespējas heterogēnā iegultā sistēmā, implementēt tajā kādu izvēlētu konvolūcijas neironu tīkla piemēru un novērtēt tā veiktspēju.

neironu tīkla iespējas

Darba mērķa sasniegšanai darba teorētiskajā daļā tiek izpētīta heterogēnas iegultas sistēmas uzbūve, kura sastāv no programmējama loģikas masīva un mikroprocesora, kā arī tiek izpētīta neironu tīklu un konvolūcijas neironu tīklu uzbūve un darbības principi. Darba mērķa sasniegšanai darba praktiskajā daļā tiek izklāstīta darbā izveidotā konvolūcijas neironu tīkla slāņa arhitektūra, kura veidota ar nolūku, ka šos slāņus iespējams savienot vienu pēc otra, lai izveidotu pilnu konvolūcijas neironu tīklu.

Izveidotā tīkla slāņa arhitektūra implementēta, izmantojot aparatūru aprakstošu valodu VHDL, autoram pieejamā Intel Cyclone V vienkristālshēmā, tiek novērtēta tā veiktspēja un salīdzināta ar mikroprocesora veiktspēju.

neironu tīkla iespējas

Izveidotā konvolūcijas neironu tīkla slāņa arhitektūra, pateicoties tās aprakstam VHDL, ir universāli pielietojama ar neironu tīkla iespējas modifikācijām, kuras ir pieminētas darba nobeigumā. Lai izveidoto konvolūcijas tīkla slāņa arhitektūru izmantotu tīkla implementācijā, darba nobeigumā tiek rekomendēts, kā izvēlēties ierīci, lai varētu pilnvērtīgi implementēt konvolūcijas neironu tīklu. Darbs sastāv no 47 lappusēm, 22 attēliem un 4 tabulām.

neironu tīkla iespējas

Darbā izmantoti 38 literatūras avoti. Atslēgas vārdi konvolūcijas neironu tīkli mašīnmācīšanās programmējamie loģikas masīvi heterogēnas iegultas sistēmas Atslēgas vārdi angļu valodā convolutional neural networks machine-learning field-programmable gate arrays heterogeneous embedded systems Valoda.

Jump to navigation Jump to search Mākslīgais neironu tīkls, MNT angļu : artificial neural network, ANN ir datorsistēmakas veidota, iedvesmojoties no neironu tīklakāds ir dzīvnieku smadzenēs. Mākslīgais neironu tīkls pats par sevi nav algoritms, bet gan daudzu dažādu mašīnmācīšanās algoritmu ietvars, kur kopdarbā tiek apstrādāti sarežģīti ievades dati. Mākslīgais neironu tīkls ir savstarpēji saistītu mezglu grupa, kas līdzinās plašam neironu tīklam smadzenēs.