Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro) | Centrālā statistikas pārvalde

Naudas ieņēmumi

Saturs

    naudas ieņēmumi

    Termini un definīcijas Bruto jeb aprēķinātā darba samaksa Bruto jeb aprēķinātās darba samaksas fonda sastāvā ir iekļauta pamatalga mēnešalga, amata algasamaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba naudas ieņēmumi, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, piemaksas par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, samaksa par ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darbnespējas lapu A apmaksa, naudas ieņēmumi par citām dienām, kurās nestrādā, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, naudas ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kā arī darba samaksas naudas ieņēmumi.

    Neto darba samaksa Samaksa, kas tiek aprēķināta, no bruto darba samaksas atņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pensija Valsts pensijas tiek iedalītas vairākās kategorijās: vecuma pensijas; invaliditātes pensijas; apgādnieka zaudējuma pensijas; izdienas pensijas; pensijas pēc speciāliem lēmumiem.

    naudas ieņēmumi