Siltums un darbs

Maiņas iespēju jēdziens un veidi

LV portāla infografika Dzīvē gadās situācijas, kad savu lietu kārtošanu ir nepieciešams uzdot citai personai, — paredzama prombūtne, nepietiekamas juridiskās zināšanas, veicamo darbu apjoms, slimība u.

Main navigation

Šādos gadījumos rodas vajadzība noformēt pilnvaru, tāpēc LV portāla skaidrojumā lasiet par pilnvaru veidiem un to noformēšanu. Pilnvaras teksts rūpīgi jānoformē, nosakot, kādas lietas pilnvarnieks ir tiesīgs vest, kā arī jāpārdomā, kuru personu pilnvarot un kādā apjomā viņam uzticēt lietu vešanu. Pilnvara tikai sniedz tiesības vest lietas, taču to neuzliek kā pienākumu — tādiem gadījumiem slēdzams pilnvarojuma līgums.

maiņas iespēju jēdziens un veidi

Pilnvarojuma līguma veids ir nākotnes pilnvarojums, maiņas iespēju jēdziens un veidi ļauj pilnvarniekam rīkoties, ja pilnvaras devējs nākotnē veselības vai citu iemeslu dēļ nevarēs pats vest savas lietas. Civillikums neparedz, ka katra pilnvara būtu jāapstiprina pie notāra, tomēr to var pieprasīt citi likumi un iestādes. Pilnvara dod pilnvarniekam tiesības stāties tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām un darboties kā pilnvarotāja vietniekam.

Darba laika organizēšanas veidi

Pastāv iespējas izveidot ģenerālpilnvaru, speciālpilnvaru un universālpilnvaru. Kuru pilnvaru izvēlēties, atkarīgs no tā, kāda apmēra tiesības tiek dotas.

maiņas iespēju jēdziens un veidi

Tāpēc, pirms izsniegt pilnvaru, jāatceras — to var piešķirt tikai uzticamai personai, kā arī rūpīgi jāpārdomā, lai citam nedotu pārāk plašas pilnvaras, un, neskatoties uz izsniegto pilnvaru, ieteicams saglabāt kontroli pār saviem darījumiem. Ģenerālpilnvara — tikai zināmas šķiras lietās Ģenerālpilnvara dod pilnvarniekam tiesības vest zināmas šķiras lietas, noslēgt dažāda veida tiesiskus darījumus, kas attiecas uz kādu pilnvarotāja darbības jomu.

Piemēram, pilnvarniekam var tikt piešķirtas tiesības noslēgt pilnvarotāja vārdā visus īres līgumus ar pilnvarotājam piederošās mājas īrniekiem. Tāpat, piemēram, pilnvarnieks var saņemt pilnvaru rīcībai ar pilnvarotāja privatizācijas sertifikātiem, kurā viņam tiek atļauta dažādu ar sertifikātu izmantošanu un ieguldīšanu saistītu tiesisku darījumu noslēgšana, skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padomes LZNP biroja jurists Mg.

maiņas iespēju jēdziens un veidi

Vitālijs Bogdāns. Speciālpilnvara — tikai atsevišķās un precīzi noteiktās lietās Savukārt speciālpilnvaru izsniedz, kad jāatrisina viens konkrēts jautājums vai jāveic viena vai vairākas atsevišķas darbības, piemēram, lai saņemtu algu, pensiju, noguldījumu. Ja ģenerālpilnvaru izsniedz, lai brīvi rīkotos ar nekustamo īpašumu — ar tiesībām pēc pilnvarnieka ieskatiem to pārdot, dāvināt, ieķīlāt u.

 • Nopelnīt bitkoīnus bez ieguldījumiem 2020
 • Maiņas līgumā piemērojami pirkuma līguma noteikumi - LV portāls
 • Pasaulē viss nemitīgi plūst un mainās, izņēmums nav arī siltums.
 • Tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai.
 • Ko nozīmē izteiksmes variants, kad nauda
 • Pilnvaras – to veidi un noformēšana - LV portāls

Speciālpilnvaru izsniedz arī, piemēram, lai citu personu pilnvarotu pārstāvībai tiesā vai citās iestādēs dalībai konkrētā tiesas procesā vai vienā sēdē. Universālpilnvara — pārstāvniecība visās pilnvarotāja lietās Universālpilnvara ir visplašākais pilnvarojuma veids, ar kuru pilnvarniekam tiek uzdots un atļauts pārstāvēt pilnvaras devēju visās lietās un visos jautājumos, kuros vispār pieļaujama un iespējama pārstāvība.

Ja vēlies, lai tavs testu pildīšanas progress tiktu saglabāts, autorizējies FIZMIX portālā.

Izsniedzot universālpilnvaru, ir jāņem vērā: starp abām darījuma pusēm ir jābūt ļoti lielai uzticības pakāpei, jo pilnvarniekam piešķirtās pilnvaras ir ļoti plašas. Līdz ar to universālpilnvara noteikti nebūs piemērota gadījumiem, kad pilnvarojums dodams pārstāvībai tikai kādā konkrētā jomā vai jomās, piemēram, nekustamā īpašuma aģentam, kuru pilnvarojat veikt visas darbības, kas saistītas ar viena vai vairāku nekustamo īpašumu atsavināšanu, vai juristam, kurš uzņemas jūs pārstāvēt un aizstāvēt visās tiesu, valsts un pašvaldības iestādēs ar visām tiesībām, kādas jums ar likumu piešķirtas.

Šādos gadījumos izsniedzama ģenerālpilnvara. Pilnvaras tekstā jānorāda, kādas darbības var veikt pilnvarnieks Tomēr ar pilnvaras nosaukšanu par universālpilnvaru vai ģenerālpilnvaru nepietiek, lai konstatētu, kādas darbības pilnvarnieks ir tiesīgs veikt — tas jāredz pilnvaras tekstā un tam jābūt rūpīgi formulētam.

maiņas iespēju jēdziens un veidi

Pilnvaras apjomam jābūt pietiekami plašam, lai pilnvarnieks varētu kvalitatīvi veikt doto uzdevumu, bet ne pārāk plašam, lai nepiešķirtu maiņas iespēju jēdziens un veidi tiesības rīkoties ar to, ko vēlaties paturēt tikai savā pārziņā. Tāpēc būtiskāk ir saprast, tieši kādu darbību veikšanai nepieciešama pārstāvība, pie atbildes vienmēr varēs nonākt sarunā ar zvērinātu notāru, kurš formulēs pilnvaras tekstu un sagatavos to atbilstoši likumiem," norāda LZNP jurists V.

Pilnvarojuma līgums uzliek pienākumu īstenot pilnvarā noteikto Jāņem vērā, ka pilnvaras došana ir vienpusējs gribas akts un nesaista pilnvarojumu saņēmušo personu kaut ko darīt, neatrisina jautājumus par savstarpējas rīcības saskaņošanu, ja uzdevuma izpilde veicama ilgākā laikā, kā arī nerisina jautājumus par iespējamo atlīdzību.

 • Veiksmes filozofija tirdzniecībā
 • Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības
 • Tajā skaidrots, ka transseksuālisms ir sindroms, ko raksturo duāla — fiziska un psiholoģiska — personība ar tik dziļu pārliecību par piederību otram dzimumam, ka tā mudina cilvēku veikt atbilstīgu ķermeņa pārveidošanu.
 • Mazumtirdzniecība Ja patērētājam ir nepieciešama prece, viņš dodas uz mazumtirdzniecības veikalu, kas pārdod preces gala patērētājiem.
 • Interneta ieņēmumi bez investīciju vietnēm
 • Darba laika organizēšanas veidi

Civillikuma Gadījumā, ja pilnvarotājs apzinās, ka veselības traucējumu vai citu apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi vai to vadīt, viņš var uzdot savas lietas pārvaldīt ar nākotnes pilnvarojumu.

Tas ir pilnvarojuma līguma veids, ko taisa notariālā akta formā, personīgi klāt esot pilnvarotājam un pilnvarniekam. Vai pilnvara jāapliecina pie notāra?

maiņas iespēju jēdziens un veidi

Civillikums vispārēju obligātu notariālu apliecinājumu pilnvarojuma līgumam un pilnvarai neparedz. Taču to vienmēr ir ieteicams apliecināt pie zvērināta notāra, jo vairumā gadījumu notariālu apstiprinājumu pieprasa gan privātpersonas, gan iestādes. Piemēram, Civilprocesa likums paredz, ka pilnvarai personas pārstāvībai tiesā jābūt notariāli apliecinātai.

 1. Cik nopelna robotikas tehniķis
 2. Iespējas konservatīva stratēģija
 3. Kādi ir iespējamie darba laika modeļi? | Darba un ģimenes līdzsvars
 4. Naudas idejas
 5. Fizmix: Fizikas tēma - Siltumapmaiņas veidi

Zemesgrāmatu likums prasa notariālo formu pilnvarojumam lūgt nostiprinājumu, Komerclikums — maiņas iespēju jēdziens un veidi paredz, ka personas paraksts uz dokumenta pieteikuma, pieteikumam pievienojama vai cita dokumenta, kas iesniedzams Komercreģistrā apliecināms notariāli, u. Arī nākotnes pilnvarojuma līgums ir jāapliecina notariāli. Zvērinātu notāru amata atlīdzības takses nosaka MK noteikumi Nr.

Pie zvērināta notāra var vērsties ar lūgumu apliecināt jau sagatavotu pilnvaru, vai arī lūgt, lai pilnvaru sagatavo notārs.

maiņas iespēju jēdziens un veidi

Uzticot pilnvaras tekstu notāram, izmaksas ir šādas: universālpilnvara — 39,13 eiro.