SLUDINĀJUMI

Kvieši tirdzniecībā

Šī direktīva attiecas uz Kopienas teritorijā tirgotām graudaugu kvieši tirdzniecībā. Graudaugi ir šādu sugu augi: Avena sativa L. Kukurūzas šķirnes, hibrīdi un inbredlīnijas: a brīvi apputeksnēta šķirne: pietiekami viendabīga un stabila šķirne; b inbredlīnija: pietiekami viendabīga un stabila līnija, ko iegūst vai nu mākslīgas pašapputes ceļā līdz ar selekciju vairākās kvieši tirdzniecībā paaudzēs, kvieši tirdzniecībā arī ar līdzvērtīgām darbībām; c vienkāršs kvieši tirdzniecībā krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp divām inbredlīnijām, pirmā paaudze; d divkāršs hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp diviem vienkāršiem hibrīdiem, pirmā paaudze; e trīskāršs hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp inbredlīniju un vienkāršu hibrīdu, pirmā paaudze; f topkrosa hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp inbredlīniju vai vienkāršu hibrīdu un brīvi apputeksnētu šķirni, pirmā paaudze; g starpšķirņu hibrīds: krustojuma, ko nosaka selekcionārs starp augiem, kas izaudzēti no divu brīvi apputeksnētu šķirņu bāzes sēklām, pirmā paaudze.

 1. Viss par bnomo binārajām opcijām
 2. Izlases sēklas IS ir sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norādīto vienu ciklu, un kas nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs.
 3. KWS FENOMEN - Ziemas kvieši- KWS SAAT SE & Co. Kafa
 4. Pēc Eiropas Komisijas jaunākajiem datiem, graudu ražošana
 5. Cik Ksenija Borodina nopelna par māju 2
 6. Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
 7. Ooo rn tirdzniecība

Bāzes sēklas auzas, mieži, rīsi, kvieši, speltas kvieši, rudzi — sēklas: a kas ir ražotas selekcionāra pārziņā saskaņā ar pieņemto šķirnes saglabāšanas praksi; b kas ir paredzētas vai nu "sertificētu sēklu" kategorijas, vai "pirmās paaudzes sertificētu sēklu", vai "otrās paaudzes sertificētu sēklu" kategoriju sēklu ražošanai; c kas, ievērojot 4. Bāzes sēklas kukurūza : 1. Brīvi apputeksnētu šķirņu bāzes kvieši tirdzniecībā — sēklas: a kas ir ražotas selekcionāra pārziņā saskaņā ar pieņemto šķirnes saglabāšanas praksi; b kas ir paredzētas šīs šķirnes "sertificētu sēklu" kategorijas sēklu, topkrosa hibrīdu vai starpšķirņu hibrīdu sēklu ražošanai; c kas, ievērojot 4.

Inbredlīniju bāzes sēklas — sēklas: a kas, ievērojot 4. Vienkāršu hibrīdu bāzes sēklas — sēklas: a kas ir paredzētas divkāršu, trīskāršu vai topkrosa hibrīdu ražošanai; b kas, ievērojot 4.

Sertificētas sēklas rudzi, kukurūza — sēklas: a kas ir tieši cēlušās no bāzes sēklām; b kas ir paredzētas citiem mērķiem, nevis graudaugu sēklu ražošanai; c kas, ievērojot 4.

kvieši tirdzniecībā

Pirmās paaudzes sertificētas sēklas auzas, mieži, rīsi, kvieši, speltas kvieši — sēklas: a kas ir tieši cēlušās no attiecīgās šķirnes bāzes sēklām; b kas ir paredzētas vai nu "sertificētu otrās paaudzes sēklu" kategorijas sēklu ražošanai, vai arī citiem mērķiem, nevis graudaugu augu sēklu ražošanai; c kas atbilst I un II pielikumā izklāstītajiem kvieši tirdzniecībā attiecībā uz sertificētām pirmās paaudzes sēklām, un d kas oficiālā pārbaudē ir atzītas kā atbilstošas iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Otrās paaudzes sertificētas sēklas auzas, mieži, rīsi, kvieši, speltas kvieši — sēklas: a kas ir tieši cēlušās no attiecīgās kvieši tirdzniecībā bāzes sēklām vai pirmās paaudzes sertificētām sēklām; b kas ir paredzētas citiem mērķiem, nevis graudaugu sēklu ražošanai; c kas atbilst I un II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz otrās paaudzes sertificētām sēklām, un d kas oficiālā pārbaudē ir atzītas kā atbilstošas iepriekš kā viņi pelna naudu video nosacījumiem.

Oficiāli pasākumi — pasākumi, ko veic: a valsts iestādes vai b jebkura juridiska persona, kuras darbību reglamentē publiskās vai privātās tiesības, kas darbojas valsts pakļautībā, vai c palīgdarbību gadījumā, kas arī ir pakļautas valsts kontrolei, veic jebkura privātpersona, kura šim nolūkam ir devusi atbilstošu zvērestu, ar noteikumu, ka b un c apakšpunktā minētās personas negūst privātu labumu no šādiem pasākumiem.

Dalībvalstis drīkst: a bāzes sēklu kategorijā iekļaut vairākas paaudzes un iedalīt šo kategoriju pēc paaudzēm; b paredzēt, ka sertifikācijas laikā visām partijām neveic oficiālas pārbaudes attiecībā uz dīgtspēju un analītisko tīrību, ja vien nerodas kvieši tirdzniecībā par to, vai ir izpildīti II pielikumā izklāstītie nosacījumi 60 sekunžu iespējas sakarā.

kvieši tirdzniecībā

Dalībvalstis paredz, ka graudaugu sēklas nevar laist tirgū, ja tās nav oficiāli sertificētas kā "bāzes sēklas", "sertificētas sēklas", "sertificētas sēklas, pirmā paaudze" vai "sertificētas sēklas, otrā paaudze" un ja tās neatbilst II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Dalībvalstis attiecībā uz sertificēšanu un tirdzniecību nosaka maksimālo mitruma saturu visu veidu bāzes un sertificētās sēklās.

31966L0402

Dalībvalstis nodrošina, ka sēklu oficiālās pārbaudes veic saskaņā ar pašreizējām starptautiskām metodēm tiktāl, kvieši tirdzniecībā tās pastāv. Dalībvalstis drīkst paredzēt atkāpes no 1. Dalībvalstis tomēr drīkst, atkāpjoties no 3. Sertifikāciju piešķir tikai, ja ir iesniegts pagaidu analītiskais ziņojums par sēklām un ar noteikumu, ka ir norādīts kvieši tirdzniecībā saņēmēja vārds un adrese; veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātājs garantē pagaidu analīzē apliecināto dīgtspēju; šo dīgtspēju tirdzniecības mērķiem norāda uz īpašas etiķetes, uz kuras ir piegādātāja vārds, adrese un partijas atsauces numurs.

Šie noteikumi neattiecas uz sēklām, kas ir ievestas no trešām valstīm, izņemot gadījumus, kad Katra dalībvalsts izveido tās teritorijā sertificēšanai oficiāli pieņemtu graudaugu šķirņu sarakstu. Ja hibrīdu vai sintētisku un līdzīgu šķirņu ģenealoģiskajām sastāvdaļām ir prasīta sertificēšana kā bāzes sēklām, ir jānorāda šo sastāvdaļu morfoloģiskās vai fizioloģiskās īpašības. Attiecībā uz hibrīdiem un sintētiskām šķirnēm iestādes, kas ir atbildīgas par pieņemšanu un sertificēšanu, ir informētas par ģenealoģiskajām sastāvdaļām.

Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes rezultātus un ģenealoģisko sastāvdaļu aprakstu uzskata par konfidenciālu, ja selekcionārs kvieši tirdzniecībā pieprasa.

 • Pastāstiet, ka kāds internetā atrada investoru
 • VAKS - SĒKLAS TIRDZNIECĪBA
 • Iespējas šodien piemērs
 • Pelnīt naudu tiešsaistē reālos veidos 2020
 • pcalmagroup.com Pārtika - Graudi un milti, Cenas - Sludinājumi

Pieņemtajām šķirnēm regulāri veic oficiālas pārbaudes. Ja kādam no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai šķirni pieņemtu sertificēšanai vai pārbaudei, vairs nav atbilstības, pieņemšanu atsauc un šķirni no saraksta svītro. Ja ir izmainījusies viena vai vairākas brīvi apputeksnētas rudzu vai kukurūzas šķirnes sekundārās īpašības, sarakstā nekavējoties izmaina aprakstu. Šos sarakstus un jebkuras tajos izdarītās pārmaiņas tūlīt nosūta Komisijai, kas par tām paziņo pārējām dalībvalstīm.

kvieši tirdzniecībā

Dalībvalstis pieprasa, lai paraugus kukurūzas šķirņu un inbredlīniju pārbaudei un sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā ņemtu oficiāli saskaņā ar piemērotām metodēm. Sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā paraugus ņem no viendabīgām partijām; partijas maksimālais svars un parauga minimālais svars ir norādīts III pielikumā. Dalībvalstis pieprasa, lai visu veidu bāzes sēklas un sertificētas sēklas tirgotu tikai pietiekami viendabīgos sūtījumos un noslēgtos konteineros, uz kvieši tirdzniecībā ir plomba un marķējumi, kā noteikts 9.

Dalībvalstis drīkst attiecībā uz mazu daudzumu tirdzniecību gala patērētājam paredzēt atkāpes no 1. Dalībvalstis pieprasa, lai visu veidu bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi būtu oficiāli noslēgti tādā veidā, lai, atverot konteineru, plomba tiktu bojāta un to nevarētu piestiprināt no jauna.

 • Kā nopelnīt naudu biržās, izmantojot internetu
 • LSA - Šķirne un sēklkopība
 • Video kursu iespēju tirdzniecība no vienkāršas līdz sarežģītai
 • Bināro opciju slepenās stratēģijas
 • EUR-Lex - L - LV

Iepakojumus nenoslēdz atkārtoti, izņemot gadījumus, kad to dara oficiāli. Ja iepakojumus noslēdz atkārtoti, uz etiķetes, kas prasīta saskaņā ar Dalībvalstis pieprasa, lai visu veidu bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi: a būtu ārpusē marķēti ar oficiālu etiķeti vienā no Kopienas oficiālajām valodām, kas atbilst IV pielikumā ietvertajai specifikācijai; tā ir piestiprināta ar oficiālu plombu; etiķetes krāsa bāzes sēklām ir balta, sertificētām sēklām un pirmās paaudzes sertificētām sēklām — zila, otrās paaudzes sertificētām sēklām — sarkana; tirgošanai citā dalībvalstī uz etiķetes ir plombas piestiprināšanas datums; ja, kā paredzēts kvieši tirdzniecībā.

Dalībvalsts drīkst: a pieprasīt, lai jebkurā gadījumā uz etiķetes būtu norādīts oficiālās plombas piestiprināšanas datums; b attiecībā uz maziem iepakojumiem paredzēt atkāpes no 1.

Dalībvalstis var atļaut graudaugu sēklu tirdzniecību dažādu sugu sēklu maisījumu veidā ar noteikumu, ka maisījuma sastāvdaļas pirms sajaukšanas ir atbildušas attiecīgiem tirdzniecības noteikumiem.

SLUDINĀJUMI

Piemēro 8. Dalībvalstis nodrošina, ka visu veidu bāzes sēklas un sertificētas sēklas, kas ir oficiāli sertificētas un kuru konteineri ir oficiāli marķēti un noslēgti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, nav pakļauti citiem tirdzniecības ierobežojumiem saistībā ar to īpašībām, pārbaudes režīmu, marķēšanu un noslēgšanu, kā vien tiem, kas izklāstīti šajā direktīvā.

Dalībvalstis drīkst: a ierobežot sertificētu auzu, miežu, rīsu, kviešu vai speltas kviešu tirdzniecību, ļaujot tirgot tikai pirmās paaudzes sēklas; b līdz dienai, kam nevajadzētu būt vēlāk kā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nosaka, vai: a direktīvas Līdz brīdim, kad Padome pieņem 1.

Šīs tiesības beidzas Lai novērstu jebkādus pārejošus sarežģījumus saistībā ar visu veidu bāzes sēklu vai sertificētu sēklu vispārējo piegādi, kas rodas vienā vai vairākās dalībvalstīs un ko Kopienā nevar pārvarēt, Komisija, rīkojoties saskaņā ar Kvieši tirdzniecībā attiecīgas šķirnes vai inbredlīnijas sēklu kategorijai oficiālā etiķete ir tāda, kas ir paredzēta atbilstīgai kategorijai; visos citos gadījumos tā ir kvieši tirdzniecībā dzeltena.

Etiķetē vienmēr norāda, ka attiecīgās sēklas atbilst mazāk stingrām prasībām. Kopienas teritorijā izveido Kopienas kontrollaukus, lai veiktu visu veidu bāzes sēklu un sertificētu sēklu, kas iegūtas, ņemot pārbaudes paraugus, ikgadējo pēckontroli; šajos lauciņos Komiteja veic Šīs salīdzināmās pārbaudes pirmajā posmā izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes tā, lai iegūtie rezultāti būtu līdzvērtīgi.

kvieši tirdzniecībā

Tiklīdz šis mērķis ir sasniegts, par salīdzināmajām pārbaudēm sastāda ikgadējus progresa ziņojumus un konfidenciāli nosūta dalībvalstīm un Komisijai. Komisija, rīkojoties saskaņā ar Salīdzināmajās pārbaudēs drīkst izmantot graudaugu sēklas, kas novāktas trešās valstīs.

Ja jāievēro šajā pantā noteiktā kārtība, priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma nodod jautājumu Pastāvīgajai lauksaimniecības, dārzkopības un kvieši tirdzniecībā sēklu un reproduktīvā materiāla komitejai turpmāk "Komiteja"kas izveidota kvieši tirdzniecībā ar Padomes Dalībvalstu balsis Komitejā vērtē saskaņā ar Līguma Priekšsēdētājs nebalso.

Komisijas pārstāvis iesniedz paredzamo pasākumu projektu. Atkarībā no jautājuma steidzamības Komiteja atzinumu par šādiem pasākumiem sniedz priekšsēdētāja noteiktajā termiņā.

Atzinumus pieņem ar divpadsmit balsu vairākumu. Komisija kvieši tirdzniecībā pasākumus, kas jāpiemēro nekavējoties. Tomēr, ja minētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu, Komisija par tiem tūlīt paziņo Padomei.

Šajā gadījumā Komisija var atlikt to pasākumu piemērošanu, kurus tā ir pieņēmusi, uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi no šāda paziņojuma izdarīšanas dienas. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, mēneša laikā var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

kvieši tirdzniecībā

Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju. Briselē,