DAUDZ MŪSU DIGITĀLĀ DARBA

Kvalitātes stratēģija iespējām. Galvenā izvēlne

Saturs

  Stratēģija, dokumenti Vīzija RSU ir mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

  kvalitātes stratēģija iespējām

  Misija Sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā Eiropas un pasaules sabiedrībai, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un attieksme būtu atbilstošas augstākām Eiropas Savienības prasībām un kvalitātes stratēģija iespējām tradīcijām, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai. RSU zīmola manifests Mēs esam par to, ka vajag ne tikai zināt, bet arī prast darīt.

  kvalitātes stratēģija iespējām

  Mūs iedvesmo cilvēki, kuri aizrautīgi seko savam aicinājumam un kuru mērķi kalpo ne vien viņiem pašiem, bet arī sabiedrībai. Izglītība mūsu acīs ir spēks, kas spēj radīt būtiskas pārmaiņas, taču tam ir vajadzīgas ambīcijas.

  kvalitātes stratēģija iespējām

  Mums pašiem ambīciju netrūkst, un tās gaidām arī no citiem. Savu latiņu mēs turam augstu ne vien Eiropas, bet arī pasaules līmenī, un ticam, ka pētniecībā balstītas studijas bitcoin ir anonīms vienīgais ceļš uz atklājumiem.

  kvalitātes stratēģija iespējām

  Ir labi būt zinošiem vienā vai otrā jomā, bet vēl labāk ir šīs zināšanas apvienot. Mēs uzskatām, ka starpdisciplināra pieeja paver risinājumus mūsdienīgām problēmām. Nākotnē, ko mēs veidojam, nepastāv robežas ne uz kartes, ne cilvēku iespējām.

  Ar starptautisku vidi mēs atveram durvis kvalitātes stratēģija iespējām pasaules pieredzi, smeļoties no tās labāko šeit un tagad.

  kvalitātes stratēģija iespējām

  RSU kā organizācijai ir raksturīgi pieci spēcīgi pīlāri: pētniecībā un simulācijā balstītas studijas, students augstskolas procesu centrā, starpdisciplinaritāte un starptautiskums.

  Tātad — RSU piedāvā pētniecībā balstītu, starptautiski atzītu un novērtētu izglītību. Ilgtspējīgas attīstības mērķi Apvienoto Nāciju Organizācija ANO noteikusi 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus rīcības plāna Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma

  kvalitātes stratēģija iespējām