Seminārs "Pārtikas izplatīšanas iespējas DA Āzijā" (Rīgā)

Izplatīšanās iespējas.

Saturs

  izplatīšanās iespējas

  Paplašina bioloģiskās produkcijas izplatīšanas iespējas Kā norādīts Zemkopības ministrijas ZM skaidrojumā, pašreizējie noteikumi nosaka prasības pārtikas kvalitātes shēmām, tostarp bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, kurā kā izplatīšanās iespējas ir iekļauti primāro produktu ražotāji, kuri fasē un marķē produktus, kā arī pārstrādes produktu ražotāji.

  Taču, tā kā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļauts arī sertificēts izejvielu ražotājs, nepieciešams noteikt - ja bioloģisko izejvielu ražotājs gan ražo primāros produktus, gan realizē tos pārstrādes uzņēmumam, tas tiek iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā kā operators.

  izplatīšanās iespējas

  Tāpat veiktie grozījumi precizē lietoto terminoloģiju, vārdus "nonācis tirdzniecībā" aizstājot ar vārdiem "laists tirgū", tādējādi paplašinot shēmas produktu izplatīšanas iespējas, piemēram, ziedošanu.

  Tā kā tiek paplašinātas produktu izplatīšanas iespējas, precizētas prasības, lai šo nosacījumu attiecinātu arī uz bioloģiskās lauksaimniecības shēmā primāro produktu ražotāju, kas fasē un marķē bioloģiskos produktus.

  izplatīšanās iespējas

  Kā norāda ZM, līdz ar veiktajiem grozījumiem izplatīšanās iespējas iespēja ražot kvalitatīvus vietējos produktus un piedalīties pārtikas kvalitātes shēmās, bet patērētājiem - saņemt kvalitatīvus vietējos produktus.

  Grozījumi attiecas uz vairāk nekā bioloģiskajā lauksaimniecības shēmā iesaistītajiem operatoriem - izejvielu piegādātājiem.

  izplatīšanās iespējas