Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)

Izmantojot reālo iespēju teoriju

  1. Rīga, 1.
  2. Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)
  3. Bināro opciju reāls pelnīšanas piemērs
  4. Dārgi ienākumi internetā
  5. Labākie bināro opciju tirdzniecības stratēģijas signāli
  6. На последних стадиях своего угасания чего следует ожидать, стоял.

Profilakses modeļi un teorijas Pievēršanos psihoaktīvo vielu lietošanai un tās turpināšanai, kā arī profilakses pasākumu pamatojumu — kā lietošanu novērst, skaidro daudzi modeļi un teorijas. Šajā sadaļā apskatīta tikai daļa no tiem. Šeit izvēlēti tie modeļi un teorijas, kas izmantoti to programmu pamatojumam, kas iekļautas EDDRA datu bāzē. Apskatu sagatavoja A. Teorijas izmantojot reālo iespēju teoriju konkrētus elementus vai komponentes, kas pazemina vai paaugstina iespēju lietot atkarību izraisošas vielas, piemēram, pārliecība par normu, sociālās prasmes utt.

Teorija izskaidro, kā šie elementi vai komponentes mijiedarbojas, pastiprinot vai pavājinot cita citu, un, protams, kā tās ietekmē uzvedību saistībā ar vielu lietošanu.

Tās sniedz reālu un loģisku ieskatu, kā profilaktiskā iejaukšanās varētu iedarboties, un parāda, ka tā ir bāzēta uz pārbaudītu teoriju. Praksē daudzos gadījumos teorijas pārzināšana palīdz noteikt, kuri mainīgie ir jāizvēlas, lai novērtētu iejaukšanās efektivitāti. Tas ļauj izvairīties no izplūdušas pieejas, kad tiek ņemts vērā katrs uzvedības sociālais, individuālais vai bioloģiskais aspekts, nezinot, cik liela vai izmantojot reālo iespēju teoriju ir tā ietekme uz uzvedību, kas saistīta ar vielu lietošanu.

Veselības veicināšana Praksē dažreiz nākas sastapties ar uzskatu, ka psihoaktīvo vielu lietošanas ierobežošanā svarīgākā ir veselības veicināšana, kas ietver arī profilaksi, un abu apakšnozaru uzdevumi tiek sapludināti kopā.

Tādēļ ir nepieciešamība apskatīt veselības veicināšanu kā pamatu tālākam profilaktiskajam darbam. Praksē veselības veicināšanas pasākumu uzdevums ir sagatavot augsni profilakses pasākumu veikšanai, un to var uzskatīt par pamatu, uz kura būvēt profilakses ēku.

Nav apliecinājuma tam, ka veselības veicināšanas aktivitātes pašas par sevi būtu pietiekamas, lai ierobežotu atkarības problēmu.

Notikumi varbūtību teorijas izpratnē Ar notikumu vabūtību teorijā saprot jebkuru faktu, kuru var konstatēt novērojuma vai izmēģinājuma rezultātā.

Kognitīvie un informējošie modeļi Kognitīvie modeļi pamatojas uz ideju, ka indivīdi rīkojas atbilstoši savām zināšanām un pārliecībai. Tātad, izmantojot reālo iespēju teoriju indivīds būs informēts par noteiktas uzvedības negatīvajām sekām, viņš izdarīs racionālu un zinošu izvēli, lai mainītu savu uzvedību. Lielākais kognitīvo modeļu trūkums ir tas, ka tie neņem vērā atšķirību starp nodomiem nolūkiem un reālo rīcību, kuru daudzos gadījumos ietekmē sociālo, emocionālo un psiholoģisko faktoru kopums.

Ticības veselīgai dzīvei modelis  Health belief model, I. Rosenstock, M. Becker Vadmotīvs: mēs sliecamies rīkoties izmantojot reālo iespēju teoriju loģiski izmantojot reālo iespēju teoriju atbilstoši mūsu rīcībā esošajām zināšanām.

Šis modelis pamatojas uz priekšstatiem, ka iespējamais saslimšanas risks un ieguvums no rīcības, kas ļautu izvairīties no saslimšanas, ir galvenie faktori, kas motivē uz veselīgu rīcību. Tiek uzskatīts, ka faktoloģiskās informācijas nodrošināšana par psihoaktīvo vielu lietošanas negatīvajiem efektiem un radīto kaitējumu radīs negatīvu attieksmi un tādējādi atturēs no šādu vielu lietošanas uzsākšanas vai tās turpināšanas.

Institucionālā pieeja Neoklasicistiskā un institucionālā pieeja ekonomikas teorijā Šī tēma ir aktuāla, mūsdienu sociālekonomisko procesu pieaugošās globalizācijas apstākļos ir parādījušies vispārīgi modeļi un tendences ekonomisko vienību, tostarp organizāciju, attīstībā. Organizācijas kā ekonomiskās sistēmas tiek pētītas no dažādu Rietumu ekonomiskās domas skolu un virzienu viedokļa. Metodoloģiskās pieejas Rietumu ekonomiskajā domā galvenokārt pārstāv divi vadošie virzieni: neoklasicistiskais un institucionālais. Kursa darba apguves mērķi: gūt priekšstatu par neoklasiskās un institucionālās ekonomikas teorijas izcelsmi, veidošanos un mūsdienu attīstību; iepazīstieties ar galvenajām neoklasicisma un institucionalisma pētniecības programmām; izmantojot reālo iespēju teoriju neoklasiskās un institucionālās metodikas būtību un specifiku ekonomisko parādību un procesu izpētei; Kursa darba uzdevumi: sniegt holistisku priekšstatu par neoklasiskās un institucionālās ekonomikas teorijas pamatjēdzieniem, parādīt to lomu un nozīmi mūsdienu ekonomisko sistēmu modeļu izstrādē; izprast un asimilēt iestāžu lomu un nozīmi mikro un makrosistēmu attīstībā; apgūt tiesību, politikas, psiholoģijas, ētikas, tradīciju, paradumu, organizatoriskās kultūras un ekonomiskās rīcības kodeksu ekonomiskās analīzes iemaņas; nosaka neoklasiskās un institucionālās vides specifiku un ņem to vērā, pieņemot ekonomiskus lēmumus.

Modelis tika izstrādāts ASV pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados un tiek lietots arī šodien. Galvenie faktori mainīgie : zināšanas par psihoaktīvajām vielām; zināšanas par šo vielu lietošanas negatīvajām sekām. Trūkumi: Modeļa pamatā ir pieņēmums, ka jebkuru uzvedību nosaka tikai racionāls prāta lēmums. Diemžēl dzīvē emocionālie un sociālie faktori mēdz būt spēcīgāki par racionālajiem apsvērumiem. Bieži vien noteicošie ir situatīvie faktori, sociālā ietekme.

Piemērs: Analizējot prezervatīvu lietošanu pusaudžu vidū, lai izvairītos no HIV infekcijas, var izdarīt šādus secinājumus: iespējamo draudu līmenis HIV infekcija tiek uztverts kā ļoti augsts, arī iespējamā personīgā apdraudētība inficēšanās ar HIV tiek vērtēta kā pietiekami augsta, tāpat pozitīvi tiek vērtēta iespējamā aizsardzība prezervatīvu lietošanabet iespējamā ārstēšanas efektivitāte tiek uztverta kā zema.

No tā izriet, ka pusaudžiem vienmēr vajadzētu lietot prezervatīvus. Reāli tas tā nav, prezervatīvi bieži netiek lietoti, jo  emocionālajiem un sociālajiem faktoriem seksuāla kontakta uzsākšanā  ir svarīgāka loma nekā zināšanām par risku.

Pārdomātas rīcības plānotas uzvedības — attieksmes modelis Reasoned action — attitude model, D. Izmantojot reālo iespēju teoriju, I. Azjen Vadmotīvs: Sarežģītas barjeras Āzijas iespējas attiecas uz izturamies un lemjam atbilstoši savai vērtību sistēmai un ņemot vērā citu uzvedības normas.

Uzvedību nosaka mūsu nodomi jeb nolūki.

nopirkt bitcoīnu caur qiwi plāns, kā nopelnīt naudu

Pārdomātas rīcības teorija pauž uzskatu, ka indivīda iecerēto uzvedību nosaka divas komponentes: indivīda attieksme iekšējais faktors pret savu rīcību un sociālo normu ārējais faktors uztvere. Autori secina, ka attieksme biežāk nosaka nodomus nolūkusnevis izmantojot reālo iespēju teoriju.

Katrs indivīds, izvērtējot savu iespējamo uzvedību, sociālās normas var ņemt vērā atšķirīgā pakāpē. No tā izriet, ka atkarības vielu lietošana ir racionāla lēmuma nodoma rezultāts, jo jaunais cilvēks zina, ka būs negatīvas sekas, un pārzina sociālās normas šajā izmantojot reālo iespēju teoriju. Kopumā uzvedība, kas skar katra cilvēka veselību, pamatojas uz viņa iecerēm vai nodomiem. Ja jūs nolemsiet dzīvot veselīgi, tad tā arī būs. Šo modeli plaši lieto, lai izskaidrotu motivāciju lietot atkarības vielas, un tas piedāvā ērtu struktūru, kā novērtēt attieksmes un ietekmējošo apstākļu relatīvo svarīgumu indivīda uzvedības veidošanā.

Galvenie faktori mainīgie : sociālā izziņa cognition — uztveres un iemācīšanās psiholoģiskais rezultāts un domāšana un uzvedība: tieksme lietot atkarības vielas kādā noteiktā laika izmantojot reālo iespēju teoriju izprastais risks attiecībā uz atkarības vielu lietošanas kaitīgumu; vecāku un vienaudžu iecietības pret šo vielu lietošanu uztvere; visas sabiedrības, jauniešu un vienaudžu atkarības vielu lietošanas izmantojot reālo iespēju teoriju uztvere.

Sociālās ietekmes modeļi Sociālās ietekmes modeļos pieņem, ka sociālajiem faktoriem ir galvenā loma atkarības vielu lietošanas uzsākšanā un lietošanas sākuma fāzē. Sociālās ietekmes avoti ir: plašsaziņas līdzekļi, vienaudži un ģimene.

Šo modeļu nozīmi svarīgi atzīmēt tādēļ, ka tie bija pirmie atkarības profilaksē, kas paredzēja būtiski izmainīt uzvedību. Sociālās ietekmes modeļi ir visai svarīgas veiksmīgu atkarības profilakses pieeju komponentes. Sociālās iemācīšanās teorija  Social Learning Theory.

Profilakses modeļi un teorijas

Bandura kā pārāk vienkāršotu noliedz biheivioristu teoriju, kas apgalvo, ka vide rada atbilstošu uzvedību katram, kas tur atrodas. Viņš papildina šo teoriju ar atziņu, ka personības attīstība ir apkārtējās vides, uzvedības un indivīda psiholoģisko procesu mijiedarbības rezultāts. Autors sociālās iemācīšanās teoriju sauc arī par mācīšanos novērojot, jo te tiek uzsvērts citu cilvēku uzvedības, attieksmes un emocionālās reakcijas atdarināšanas un modelēšanas svarīgums.

Uzvedības modelēšanas procesu veido atsevišķas komponentes: uzmanības pievēršana, novērotā saglabāšana, reproducēšana un motivēšana.

tīkla bizness internetā bez ieguldījumiem kas tev vajadzīgs, lai nopelnītu naudu

Individuālie mainīgie: sociālā izziņa cognition un rīcība izmantojot reālo iespēju teoriju. Faktori, uz kuriem modelis iedarbojas: uzskats, ka ir viegli piekļūt šīm vielām iedomātā pieejamība ; cigarešu un alkohola pirkšana ģimenes vajadzībām; eksperimentēšana ar psihoaktīvajām vielām; cik normāli tiek uztverts tas, ka draugi lieto atkarības vielas; attieksme pret legālo atkarības vielu popularitāti un reklāmu;vērtības.

Dzīves prasmju teorija   Life Skills Theory. Lai gan dzīves prasmju teorija postulē, ka veselībai kaitīga uzvedība ir sarežģītas mijiedarbības, kura notiek starp personas sociālajiem un vides faktoriem, rezultāts, tomēr tajā tiek pieņemts, ka indivīda uzvedību būtiski nosaka viņa individuālās prasmes un tādēļ indivīdam jābūt apmācības centrā.

darbojas bināro opciju tirdzniecībai žetonu iegāde

Dzīves prasmju teorijā svarīgākais: problēmu risināšanas prasmes, kritiska domāšana, saskarsmes prasmes, sevis apzināšanās, spēja tikt galā ar stresu. Dzīves prasmju pieeja dod iespēju apgūt prasmes, kas ļauj izvairīties no manipulēšanas, ko rada ārējā ietekme. Tā palīdz jaunajiem cilvēkiem kontrolēt savu uzvedību un pieņemt zinošus lēmumus, kas veidos pozitīvu uzvedību ienākumi internetā bērniem vērtības.

Veselo analītisko funkciju teorija ir vērtīgs rīks sakaru teorijā un praksē, jo veselām analītiskām funkcijām kompleksajā plaknē uz reālās ass atbilst funkcijas ar ierobežotu spektru.

ASV kur programma pirmoreiz izstrādāta praktizētā dzīves prasmju programma galvenokārt cenšas mainīt trīs komponentes, kas tiek atzītas par lietošanas uzvedību veicinošām: prasmi pretoties piedāvājumam, individuālās pašvadības prasmes, sociālās prasmes.

Galvenie faktori mainīgie : pašpārliecinātība,  lēmumu pieņemšanas prasmes, prasmes tikt galā ar stresu, problēmu risināšanas prasmes, sociālās prasmes.

Trūkumi: Daži jaunākie dzīves prasmju programmas novērtēšanas rezultāti liecina, ka šai programmai, tāpat kā jebkurai citai vispārīgās universālās profilakses programmai, nav būtiskas ietekmes uz atkarības vielu lietošanas uzsākšanu vai turpināšanu.

Tomēr daudzie novērtēšanas rezultāti, kas veikti ilgstošā laika posmā, attaisno šādu programmu pozitīvo ieguldījumu atkarības profilaksē.

Normatīvie uzskati   Normative beliefs, W. Hansen Vadmotīvs: Normatīvo uzskatu teorija bāzējas uz sociālās ekoloģijas teorijas, kas postulē, ka tā vietā, lai meklētu cēloņus indivīdā vai arī veidā, kā indivīds socializējies, jāfokusējas uz pašu sociālo sistēmu un to, kā šī sistēma ietekmē indivīdu. Teorijā tiek pieņemts, ka pūliņi izmainīt vielu lietošanas uzvedību vairāk jāvirza uz vides izmaiņām un ne tik daudz — uz indivīdu. Persona, kas saskatīs vienaudžu grupas uzvedībā pozitīvu attieksmi pret lietošanu, arī pati būs motivēta lietot alkoholu vai citas psihoaktīvās vielas, lai iegūtu sociālo akceptu.

Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)

Bet, ja vienaudži tās nelieto, arī indivīds to nedarīs, jo nevēlas saņemt sankcijas. Šī pieeja cenšas mainīt daudzu jauno cilvēku maldīgo priekšstatu par lietošanas biežumu vai daudzumu vienaudžu vidē.

Galvenie faktori mainīgie : Uztvere, vai vienaudži un vecāki akceptē vielu lietošanu. Uztvere un novērtējums, kā psihoaktīvās vielas tiek lietotas visā sabiedrībā, jauniešu vidē un vienaudžu grupā.

populārākās binārās opcijas cenu darbība bināro opciju tirdzniecībā

Uztvere, kā plašsaziņas līdzekļi attiecas pret tabakas, alkohola un marihuānas lietošanu, kāda ir sociālā ietekme uz to. Tie ir jaunākās paaudzes modeļi, kas fokusējas uz vielas lietošanas stadijām kā efektīvas iejaukšanās plānošanas pieeju.

Iekšzemes kopprodukts — teorija. Ekonomika, - klase.

Evolūcijas teorijas modeļi  Evolution theory models, E. Kandel Vadmotīvs: attālinot atkarības vielu lietošanas uzsākšanu, var ietekmēt tālāko to lietošanas attīstību un mazināt problēmu rašanos.

Šī pieeju grupa bāzējas uz secības un attīstības teorētiskajām koncepcijām. Atkarības vielu lietošana attīstās secīgā procesā, kas ietver dažāda veida vielas lietošanas un izmantojot reālo iespēju teoriju uzvedības pakāpes, kuras rada sociālās attiecības, kurās subjekts atrodas ģimenes vēsture, atkarības vielu lietošana. Tā ir kā karkass, ap kuru attīstījušās specifiskas teorijas, kas raksturo atkarības vielu lietošanas uzsākšanas uzvedību, turpināšanu un regresiju.

Autore uzsver, ka agra atkarības vielu lietošanas uzsākšana ir izšķirošais riska faktors rīcībai, kas virza uz regulāru lietošanu. Atkarības vielu lietošana izveidojas, izejot vairākas stadijas.

opcijas binārās opcijas iegūt bitcoins qiwi

Sākumā ir vērošana un nolūku formēšanās kas vēl neparedz to, ka jālieto pašamtad — pārdomas, kas lietošanas iespējamību uztver nopietni. Tad seko sagatavošanās nolūks lietot tuvākajā laikārīcība sāk reāli lietot un visbeidzot — regulāra lietošana. Šo modeli šodien neuzskata par lietderīgu profilaksei. Hawkins, J.

Ekonomikas izaugsme

Kumpfer, C. Modeļi apskata arī indivīda mainīgos, piemēram, pašefektivitāti, un fokusējas uz subjektīvo stresu. Sociālās ekoloģijas modeļa izstrāde notika Tā ir jaunākā pieeja profilakses teorijā. Šis modelis paredz, ka iedarbīgām profilakses pieejām jāietver elementi, kas var uzlabot ģimenes un sociālo klimatu, pašefektivitāti, piesaisti skolai un attiecības ar vienaudžiem.

To var sasniegt, nosakot un uzturot skaidrus noteikumus un robežas, kā arī izrādot stingru atbalstu un sniedzot atalgojumu pozitīvai rīcībai. Inovāciju izplatības teorija Diffusion of innovation theory, D.