Pēdējie atjauninājumi

Interneta ienākumu likmes. Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas (EANG) izmantošana

interneta ienākumu likmes sarežģīts variants

Lidija Dārziņa LV portāls Saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI — reizi ceturksnī — un iedzīvotāju ienākuma nodokli IINdeklarējot ienākumus interneta ienākumu likmes gadā no 1.

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā.

interneta ienākumu likmes kā jūs varat nopelnīt atsauksmes tiešsaistē

Ja pašnodarbinātā ienākums mēnesī ir eiro. Ja ienākums mēnesī ir eiro.

interneta ienākumu likmes nopelnīt naudu internetā un pārskaitīt uz qiwi

Izņēmums ir lauksaimniecībā nodarbinātie. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN likme kopš šā gada atkarīga no gada ienākuma apmēra. Saimnieciskās darbības veicējam pašnodarbinātajam sekojošā gadā no 1. IIN no saimnieciskās darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā.

interneta ienākumu likmes kā jūs pats varat nopelnīt naudu

Ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu. Nākamgad iesniedzamās deklarācijas aizpildīšanas kārtība ir noteikta jaunos Ministru kabineta noteikumos Nr.

interneta ienākumu likmes pelnīt naudu no zināšanām

Saimnieciskās darbības veicējiem Valsts ieņēmumu dienests rīko bezmaksas seminārus. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

Progresīvā ienākumu likme uzņēmumiem nebūs