VID informē par valūtas kursa noteikšanu un piemērošanu pēc euro ieviešanas dienas

Interneta ienākumu kurss.

Saturs

  interneta ienākumu kurss

  Nodokļu aktualitātes interneta ienākumu kurss uzņēmējiem Uzņēmumiem, kuri saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem sagatavo gada pārskatus atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, atļauts grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa vietā izvēlēties izmantot citu valūtas kursu avotu atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām Vēlamies norādīt, ka euro atsauces kursi tiek noteikti, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru, kas notiek katru darbadienu plkst.

  Ja attaisnojuma dokumentos pēc euro ieviešanas dienas vērtības mērs ir cita ārvalstu valūta, tajos norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Piemērs Tātad, uzņēmums darījuma summu pārrēķinās euro interneta ienākumu kurss iegrāmatos, izmantojot valūtas kursu 1.

  interneta ienākumu kurss

  Ja saimnieciskā darījuma diena ir darbadiena Latvijā, bet tai nav publicēts grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss, jo saskaņā ar ārvalstu valūtas kursa avota publicēšanas kalendāru šī diena ir brīvdiena, izmanto pēdējo pieejamo grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu. Kļūda rakstā? BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.

  interneta ienākumu kurss