25 miljoni – strauji aug Latvijas kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm internetā | pcalmagroup.com

Interneta ieņēmumi par miljonu

Interneta ieņēmumi par miljonu

Kopbudžeta bilance tādējādi šogad pasliktinājusies un kopbudžetā veidojies ,4 miljonu eiro deficīts, pretstatā ,2 miljonu eiro pārpalikumam pērn pirmajā pusgadā.

Bilances pasliktināšanos ietekmē kopbudžeta nodokļu ieņēmumu plāna neizpilde par ,6 miljoniem eiro, tāpat arī zemāki ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi ĀFP un izdevumu pieaugums, valdībai ieviešot atbalsta pasākumus COVID seku mazināšanai. Jāatzīmē, ka valsts budžetā pirmajā pusgadā bija ,8 miljonu eiro deficīts, kamēr pašvaldību budžetā veidojies ,4 miljonu eiro pārpalikums.

Interneta ieņēmumi par miljonu

Būtiska plāna neizpilde bijusi pievienotās vērtības nodokļa ,4 miljoni eirosociālās apdrošināšanas iemaksu ieskaitot Interneta ieņēmumi par miljonu valsts pamatbudžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai ,9 miljoni eiroakcīzes nodokļa 84,1 miljons eirouzņēmumu ienākuma nodokļa 42,7 miljoni eiro un nekustamā īpašumu Interneta ieņēmumi par miljonu 22,9 miljoni eiro ieņēmumiem.

Jāatzīmē, ka nodokļu ieņēmumu apjomu šogad būtiski ietekmē ne tikai ekonomiskās aktivitātes sarukums, bet arī nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi, ko valdība apstiprinājusi kā vienu no atbalsta pasākumiem. Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem kopējais nodokļu parādu apjoms šā gada pirmajā pusgadā palielinājies no  miljoniem eiro janvāra sākumā līdz 1  miljoniem eiro jūnija beigās.

Interneta ieņēmumi par miljonu

Jāatzīmē, ka kopbudžeta nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā būtiski samazinājās ne tikai krīzes vissmagāk skartajās nozarēs kā izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, transports un uzglabāšana, bet arī būvniecībā un citās nozarēs.

Savukārt nodokļu ieņēmumi informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē ir pat pieauguši salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.

Interneta ieņēmumi par miljonu

Salīdzinot ar Visu iepriekšminēto nodokļu ieņēmumu samazinājumu tiešā veidā ietekmēja ieviestie ierobežojumi COVID mazināšanai, tāpat arī piešķirtie nodokļu samaksas termiņu pagarinājumi. Salīdzinoši mērenāks ieņēmumu samazinājums pirmajā pusgadā bija no darbaspēka nodokļiem.

Interneta ieņēmumi par miljonu

Pirmajā pusgadā starp lielajiem nodokļiem ieņēmumi palielinājušies vienīgi no uzņēmumu ienākuma nodokļa UINpar  miljonu eiro jeb aptuveni desmit reizes, kas skaidrojams ar zemo UIN ieņēmumu apjomu pērn UIN reformas rezultātā, ko veicināja gan augstais atmaksu apmērs, gan līdz reformai gūtās peļņas būtiskie apmēri, par kuras sadali nodoklis netiek piemērots.

Kopbudžeta izdevumu pieaugums pirmajā pusgadā bijis aptuveni divas reizes straujāks nekā plānots, sagatavojot Nozīmīgākais izdevumu pieaugums kopbudžetā, salīdzinot ar Šo izdevumu pieaugumu ietekmēja  miljonu eiro piešķiršana finanšu institūcijai ALTUM, lai novirzītu to uzņēmumu atbalstam COVID seku pārvarēšanai, tāpat nozīmīgi palielinājies subsīdiju un dotāciju apmērs Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un ārstniecības iestādēm, tostarp COVID ierobežošanai.

Šo izdevumu samazinājums pamatā vērojams pašvaldību budžetā.

Copy \u0026 Paste To Earn $5,000+ Using Google (FREE) - Make Money Online

Zemāks nekā pērn kapitālo izdevumu kā arī preču un pakalpojumu izdevumu līmenis šogad pašvaldībās tika prognozēts, tomēr nozīmīgais izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, īpaši aprīlī-jūnijā, varētu būt saistīts arī ar iestāžu pārorientēšanos uz attālināto darbu. Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs.

Interneta ieņēmumi par miljonu

Publicēšanas noteikumi Labs saturs.