Dati - Procentu likmju statistika

Iespēju procentu likmju programma

Šajā rakstā apskatīšu, kāpēc tā pieņemta, iespēju procentu likmju programma instrumenti tiks izmantoti ekspansīvas monetārās politikas stiprināšanai, ko šī programma nozīmē Latvijai un kādas ir tuvākās nākotnes prognozes.

Kas ir ECB procentu likmes?

Vājāka izaugsme attālina ECB no inflācijas mērķa sasniegšanas ECB par stimulējošas monetārās politikas pastiprināšanu lēma, pamatojoties uz prognozēm, ka ekonomikas izaugsmes tempi eiro zonā kļūst lēnāki.

Eiro zonas ekonomikas izaugsmes samazināšanos galvenokārt veicina ārējā pieprasījuma vājināšanās — pēdējā laikā izaugsmes tempi palēninājušies lielos eiro zonas eksporta tirgos: Ķīnā, Apvienotā Karalistē, Japānā un mazākā mērā arī ASV. Mazāks tirdzniecība apjoms ar valstīm ārpus eiro zonas vispirms parādās rūpniecības datos — sākotnēji iepirkumu vadītāju aptaujas un jau arī reālie dati rāda, ka rūpniecības sektora izaugsme kļuvusi negatīva.

cik var nopelnīt par ieguldījumiem internetā

Tomēr, neskatoties uz rūpniecības sektora pavājināšanos, izaugsme pakalpojumu sektorā vismaz pagaidām saglabājas stabila. Arī darba tirgus saglabājas spēcīgs, tomēr nodarbinātības pieaugums kļūst lēnāks un, lai gan pagaidām mazumtirdzniecības dati nerada bažas, patērētāju iespēju procentu likmju programma pasliktinās.

Arī kreditēšana eiro zonā kopumā joprojām aug gan nefinanšu uzņēmumu, gan mājsaimniecību segmentā, tomēr atsevišķas pazīmes liecina, ka izaugsmes temps varētu palēnināties.

  • Monetārā politika - Monetārās politikas instrumenti
  • Viss par eiro un ECB procentu likmju tirdzniecību
  • Matricas ģenēzes binārās iespējas
  • Kā nopelnīt naudu ar pārskaitījumiem

Eiro zonas ekonomikas izaugsme ir kļuvusi vājāka, kas mazina spiedienu uz cenu pieaugumu un līdz ar to attālina centrālo banku no inflācijas mērķa līmeņa sasniegšanas.

Iepriekšminēto faktoru rezultātā gan eiro zonas iekšzemes kopprodukta IKPgan inflācijas prognozes pārskatītas uz leju, salīdzinot ar ne tik senu laiku, kad tika lemts par stimulu mazināšanu. Reālā eiro zonas ekonomikas izaugsme Līdzīgi arī inflācijas prognozes Jau ilgstoši eiro zonā kopumā inflācija bijusi gausa.

Jaunākās prognozes rāda, ka augšupvērsts spiediens uz cenām neveidojas pietiekami spēcīgs, lai inflācija tuvotos rokdarbi mājas nopelnīt bankas mērķim, tāpēc ECB lēma pastiprināt ekonomikas stimulēšanas pasākumus, lai veicinātu izaugsmi, kas spētu pietuvināt inflāciju centrālās bankas mērķim.

Inflācija, naudas tirgus indekss, ECB monetārās politikas likmes un aktīvu iegādes programmā iegādāto vērtspapīru apjoms Avots: Refinitiv, ECB SWD datubāze, ECB ECB Padomes izmantotie instrumenti ekspansīvas monetārās politikas stiprināšanai ECB rīcībā ir trīs galvenās procentu likmes, ar kurām tā tradicionāli ietekmējusi naudas tirgus indeksus, kuriem savukārt ir svarīga loma procesā, kā komercbankas nosaka aizņemšanās izmaksas uzņēmumiem un mājsaimniecībām.

Pirmā ir noguldījumu iespējas uz nakti likme. Šī likme nosaka, kāda būs atlīdzība par komercbanku iespēju procentu likmju programma jeb rezervēm, kas pārsniedz minimālo rezervju prasības.

Jau kopš Iepriekš vēsturē šāds negatīvu likmju līmenis nav pieredzēts, bezriska iespēju stratēģijas vēsturiski centrālās bankas atalgoja komercbankas, kurām bija likviditātes pārpalikums.

ECB Padomes izmantotie instrumenti ekspansīvas monetārās politikas stiprināšanai

Tomēr nu jau kādu laiku tā vairs nav, un galvenais iemesls tam ir centrālās bankas vēlme panākt, lai komercbankas aktīvāk kreditē reālo ekonomiku. Pakāpeniski samazinot noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmi, centrālā banka komercbankām dod signālu aktīvāk sākt iespēju procentu likmju programma reālo ekonomiku.

Otrā likme ir galvenā refinansēšanas procentu likme, kas ir nulles līmenī jau kopš Esošajos apstākļos, kad ir augsts likviditātes pārpalikums un kad naudas tirgus indekss Euribor atrodas negatīvajā teritorijā, galvenā refinansēšanas procentu likme nav noteicoša monetārās politikas kontekstā.

Es iemācīšu, kā tirgoties ar apjomiem

Tā ir likme, par kādu nepietiekamas likviditātes apstākļos komercbankas var uz nedēļu aizņemties naudu no centrālās bankas. Trešā ir aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, kas Eirosistēmā ir 0.

Padome turpinās veikt iegādes pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas PĀAIP ietvaros ar kopējo apjomu 1,35 triljoni eiro. Šīs iegādes palīdzēs nodrošināt vēl vairāk stimulējošu vispārējo monetārās politikas nostāju, tādējādi palīdzot kompensēt pandēmijas lejupvērsto ietekmi uz prognozēto inflācijas tendenci. Iegādes arī turpmāk tiks veiktas elastīgi laika, aktīvu grupu un jurisdikciju dalījumā. Tas ļaus padomei efektīvi novērst riskus, kas apdraud raitu monetārās politikas transmisiju.

Šī likme ir vairāk kā sods komercbankām par neprecīzu likviditātes prognozēšanu, un arī tā Kopā ar noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmes samazinājumu ECB Padome paziņoja par divu pakāpju rezervju pieprasāma obligācija sistēmas izveidi.

Kā jau no iepriekšminētā varēja noprast, negatīvā noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme ne visai iepriecina komercbankas, kas maksā centrālajai bankai par savām virsrezervēm jeb likviditātes pārpalikumu.

Par aizdevumu

Bankas visā eiro zonā jau ilgstoši sūdzējušās, ka negatīvā likme atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz to pelnītspēju. Centrālajai bankai monetārās politikas lēmumu pieņemšanā komercbanku pelnītspēja nav noteicošs jautājums, tomēr, iespēju procentu likmju programma veidotos veiksmīga monetārās politikas transmisija un mudinātu komercbankas vairāk kreditēt, tika pieņemts lēmums par šādas divpakāpju sistēmas ieviešanu.

Turpmāk negatīvā Savā ziņā šis lēmums mazina spiedienu uz komercbankām turēt mazākas virsrezerves un tādējādi varētu šķist, ka ir ekspansīvu monetāro politiku pavājinošs solis, tomēr monetārās politikas transmisija kopumā uzlabosies, jo samazināsies spiediens uz bankām ar mazu likviditātes pārpalikumu un līdz ar to šo vājāko komercbanku finanšu rezultātu nepasliktināšana ļaus tām turpināt iesaistīties kreditēšanā.

Cits instruments, ko ECB Padome Veicot izmaiņas nākotnes perspektīvās, no iespēju procentu likmju programma tika izņemts laika ierobežojums, un tās tika stiprinātas, sasaistot ar inflācijas prognozēm.

Mūsu interneta vietnē izmantotas sīkdatnes

Ja iepriekš ECB norādīja, ka likmes saglabāsies esošajā līmenī vai zemākā Neviens negaida, ka Vairāk par to, kā komunikācija spēj ietekmēt monetāro politiku, lasāms šeit. Nākamais instruments, kas tika kalibrēts ekspansīvas monetārās politikas stiprināšanai, bija aktīvu iegādes programma. ECB Padome paziņoja, ka, sākot ar 1.

ieņēmumi no konsultācijām internetā

Aktīvu pirkšanas programma turpināsies tik ilgi, cik būs nepieciešams, un tiks izbeigta īsi pirms likmju celšanas atsākšanas. Ar šī instrumenta palīdzību ECB turpinās atbalstīt parāda vērtspapīru tirgu papildus jau 2.

Šāds lēmums turpinās likt valdību parāda vērtspapīru ienesīgumiem saglabāties rekordzemos līmeņos, kas savukārt mazinās valdību parādu apkalpošanas izmaksas.

Turklāt, investoriem meklējot, kur ieguldīt līdzekļus ar augstāku ienesīgumu, samazināsies arī uzņēmumu parāda vērtspapīru ienesīgumi un līdz ar to arī parādu apkalpošanas izmaksas.

Noteikumi nosaka: 1. Krīzes aizdevumu programmas mērķis ir sekmēt komersantu attīstību, konkurētspēju, eksporta apjoma saglabāšanu un palielināšanu, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, un veicināt Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un starptautisko konkurētspēju. Krīzes aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus sniedz un to procentu likmju subsīdijas piemēro akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" turpmāk — sabiedrība "Altum".

Tas nozīmē, ka arī jauniem investīciju projektiem būs zemākas kapitāla izmaksas. Un noslēdzošais instruments, kas tika izmantots monetārās politikas stiprināšanai, bija ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju TLTRO-III nosacījumu maiņa, padarot likmi pievilcīgāku komercbankām. Tāpat tā lēma pagarināt programmas īstenošanas laiku no diviem uz trim gadiem.

bitcoin emisija