ŽURNĀLS VESELĪBAS NOSLĒPUMI

Iespēju noslēpumi

Saturs

  ISBN Grāmatā savdabīgā hronista un lasītāja dialogā izsekota evolucionārās domas veidošanās gan pirms, gan pēc Č.

  iespēju noslēpumi

  Darvina galvenā darba tapšanas. No šiem iztirzājumiem var gūt priekšstatu par paša Darvina idejām pat tad, ja nav laika un iespēju pilnībā izlasīt viņa darbus.

  iespēju noslēpumi

  Kopš darvinisma iespēju noslēpumi pagājis pusotrs gadsimts. Šajā laikā dabaszinātnēs veikti daudzi atklājumi.

  iespēju noslēpumi

  Ikvienam iespēju noslēpumi ir pienākums salīdzināt jaunatklātos faktus ar esošajām teorijam, papildināt tās vai noliegt, izvirzot jaunas hipotēzes. Grāmatā parādīta Darvina teorijas turpmākā attīstība, saplūstot ar ģenētikas un citu zinātnes nozaru atziņām un pārtopot par mūsdienīgu sintētisko evolūcijas teoriju.

  iespēju noslēpumi

  Iespēju robežās skartas arī alternatīvas evolūcijas hipotēzes, kā arī absolūti evolūcijas noliegumi, un analizēta to atbilstība patiesībai. Darvina laikā nebija neviena paleontoloģiska pierādījuma par cilvēka izcelšanos, izņemot dažus Neanderas ielejā atrastus sencilvēka kaulus.

  iespēju noslēpumi

  Tādēļ Darvina minējums par Āfriku kā cilvēka rašanās vietas vietu, jāuzskata par ģeniālu pareģojumu. To apstiprina mūsdienu paleoantropoloģiskie atradumi Āfrikā un citur pasaulē.

  iespēju noslēpumi

  Saistītās preces.