Bankas garantija - Swedbank

Iespējas un garantijas. LMT | Garantijas un serviss

Apple bezmaksas atbalsts Ja jums nav piekļuves internetam vai ja Apple produkts nedarbojas pareizi arī pēc šo resursu izmantošanas, lūdzu, sazinieties ar Apple pārstāvi vai vajadzības gadījumā ar Apple piederošu mazumtirdzniecības veikalu "Apple mazumtirdzniecība"vai AASP, un viņi palīdzēs noteikt, vai jūsu Apple produktam jāveic apkalpošana, un, ja tas nepieciešams, informēs jūs, kādā no tālāk aprakstītajām garantijas pakalpojumu iespējām Apple to sniegs.

Telefoni un Datori

Pirms saņemat garantijas pakalpojumu, Apple vai tā aģenti var pieprasīt, lai jūs sniegtu apliecinājumu par pirkumu, atbildētu uz jautājumiem, kas izveidoti, lai palīdzētu noteikt iespējamās problēmas, un ievērotu Apple procedūras garantijas pakalpojuma saņemšanai, piemēram, izpildītu norādījumus par Apple produktu iepakošanu un nosūtīšanu pa pastu, ja izmantojat tālāk aprakstīto iesūtīšanas pakalpojumu. Apple var pieprasīt, lai jūs savu Apple produktu nodotu Apple mazumtirgotājam vai AASP tā atrašanās vietā, kas piedāvā apkalpošanu, nododot personiski.

Jūsu Apple produkts var arī tikt sūtīts uz Apple remonta pakalpojumu "ARS" atrašanās vietu, lai veiktu tā apkopi. Kad jums tiek paziņots, ka apkalpošana ir pabeigta, jums šis Apple produkts ir laikus jāizņem no Apple mazumtirdzniecības vai AASP telpām vai arī šis Apple produkts no ARS telpām tiks jums tieši nosūtīts. Ja Apple izlemj apkopi sniegt, izmantojot apkalpošanu, nosūtot pa pastu, Apple jums nosūta iepriekš apmaksātu iespējas un garantijas un, ja nepieciešams, iepakojuma materiālu, lai jūs savu Apple produktu nosūtītu uz ARS vai AASP telpām atbilstoši Apple norādījumiem.

Ja ir ievēroti visi norādījumi, Apple iespējas un garantijas sūtīšanas izdevumus uz jūsu iespējas un garantijas vietu un no tās. Detaļu piegādes pakalpojums patstāvīga remonta veikšanai DIY - Do-it-yourself. Saskaņā ar DIY pakalpojumu Apple jums nodrošina aizstāšanas produktu vai nomaināmas produkta detaļas vai piederumus, piemēram, peli vai tastatūru, kurus var nomainīt, neizmantojot nekādus instrumentus.

Piezīme: Apple nav atbildīgs ne par kādām ar darbu saistītām izmaksām, kas jums rodas saistībā ar DIY pakalpojumu. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar nomainīšanu, sazinieties ar Apple pa tālāk norādītajiem tālruņiem vai apmeklējiet Apple mazumtirdzniecības vai AASP atrašanās vietas.

Ja Apple izlemj sniegt DIY pakalpojumu, norisinās tālāk aprakstītais process a Pakalpojums, kur Apple pieprasa aizstātā produkta, detaļas vai piederuma nodošanu atpakaļ. Kā aizstāšanas produkta, detaļas vai piederuma mazumtirdzniecības cenas un piemērojamo transportēšanas izmaksu nodrošinājumu Apple var pieprasīt kredītkartes autorizāciju.

iespējas un garantijas Bitcoin peļņas piemērs

Apple jums nosūta aizstāšanas produktu, detaļu vai piederumu vajadzības gadījumā kopā ar norādījumiem par aizstāšanu un informāciju par visām prasībām attiecībā uz aizstātā produkta vai detaļas atgriešanu. Ja ievērojat norādījumus, Apple atceļ kredītkartes autorizāciju, tāpēc no jums netiek iekasēta maksa par produktu vai detaļu un sūtīšanu uz jūsu atrašanās vietu un no tās.

Ja neiesniedzat atpakaļ aizstāto produktu, detaļu vai iespējas un garantijas, kā norādīts, vai iesniedzat atpakaļ aizstāto produktu, detaļu vai piederumu, kas nav derīgs pakalpojumam, Apple no jūsu kredītkartes iekasē iepriekš noteikto maksu.

Ja nespējat sniegt kredītkartes autorizāciju, pakalpojums jums var nebūt pieejams un Apple piedāvā citus risinājumus. Apple jums bez maksas nosūta aizstāšanas produktu, detaļu vai piederumu vajadzības gadījumā kopā ar norādījumiem par ierīkošanu un informāciju par iespējas un garantijas prasībām attiecībā uz aizstātā produkta, detaļas vai piederuma izmešanu.

Izņemot patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos tiesību aktos noteiktās tiesības, kuras jums ir piemērojamas, kā noteikts šī dokumenta sākumā, visas garantijas, nosacījumi un citi noteikumi, kas nav norādīti šajā garantijas dokumentā, nav ietverti Apple viena gada ierobežotajā garantijā.

Uzņēmums Apple nekādā gadījumā nav atbildīgs par: jebkādiem zaudējumiem, ko nav izraisījis mūsu veikts šī garantijas dokumenta noteikumu pārkāpums; jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas, produkta pirkšanas laikā, nebija saprātīgi prognozējamas sekas Iespējas un garantijas veiktam garantijas dokumenta pārkāpumam; vai zaudējumiem saistībā ar jebkādu jūsu uzņēmējdarbību, zaudētu peļņu vai zaudētu iespēju.

Šī garantijas dokumenta nosacījumi nav piemērojami attiecībā uz i nāvi vai personiskām traumām; ii krāpšanu vai rupju neuzmanību; iii krāpnieciskiem sagrozījumiem vai iv jebkādām citām saistībām, kuras nevar ierobežot vai no kurām nevar atteikties atbilstoši tiesību aktiem. Ja kāds no garantijas noteikumiem tiek atzīts par pretlikumīgu vai nepiemērojamu, tas tiek izslēgts no šīs garantijas un atlikušo noteikumu likumība un piemērojamība netiek ietekmēta.

iespējas un garantijas bināro opciju minimālā likme 10

Uz anyoption binārās opcijas garantiju iespējas un garantijas tās valsts tiesību akti, kurā tika nopirkts Apple produkts, un garantija ir veidota saskaņā ar tiem. Apple publicētie norādījumi ietver, bet neaprobežojas ar informāciju, kura ietverta tehniskajās specifikācijās, lietotāja rokasgrāmatās un norādīta apkalpošanas saziņas laikā.

Lūdzam ievērot: Visām prasībām, kas iesniegtas uz Apple Viena gada ierobežotās garantijas pamata, tiks piemēroti šajā garantijas dokumentā ietvertie noteikumi. Šī garantija neattiecas uz jebkuriem aparatūras produktiem vai jebkuru programmatūru, kuriem nav Apple zīmola, pat, ja tie ir iesaiņoti vai pārdoti kopā ar Apple aparatūru.

Ražotāji, piegādātāji vai izdevēji, kuri nav Apple, var Jums sniegt paši savas garantijas — lūdzam sazināties ar viņiem, lai iegūtu sīkāku informāciju. Šī garantija neattiecas uz Apple izplatīto programmatūru tai skaitā, bet neaprobežojoties ar sistēmas programmatūru neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav ar Apple zīmolu.

  • Glaz indikatora binārās opcijas
  • Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!
  • Aparatūras garantija
  • Māja Paplašinātas iespējas ģimenēm ar bērniem saņemt atbalstu mājokļa iegādei Lai uzlabotu mājokļu pieejamību, no jūnija paplašinātas iespējas ģimenēm ar bērniem saņemt atbalstu mājokļa iegādei, īpašu atbalstu paredzot tieši daudzbērnu ģimenēm.

Attiecībā uz Jūsu tiesībām saistībā ar programmatūras lietošanu lūdzam skatīt programmatūrai pievienoto licences līgumu. Apple negarantē, ka Apple produkta darbība būs nepārtraukta un bez kļūmēm. Apple neatbild par kaitējumu, kas radies, pārkāpjot Apple produkta lietošanas instrukcijas. Pirms garantijas apkalpošanas saņemšanas Apple vai tā pārstāvji var pieprasīt Jums iesniegt pirkumu apliecinošu dokumentāciju, atbildēt uz jautājumiem, kuru nolūks ir palīdzēt diagnosticēt iespējamās problēmas, un ievērot Apple kārtību garantijas apkalpošanas saņemšanai.

Pirms sava Apple produkta nodošanas garantijas apkalpošanai Jums vajadzētu izveidot atsevišķu ierīcē esošās informācijas satura dublējumkopiju, izdzēst visu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties pasargāt, un atspējot visas drošības paroles. Pēc garantijas apkalpošanas Jūsu Apple iespējas un garantijas vai nomaiņas produkts tiks atdots Jums tādā veidā, kā Jūsu Apple produkts bija konfigurēts sākotnējā pirkuma brīdī, pievienojot atbilstošos jauninājumus.

  1. LMT | Garantijas un serviss
  2. Komersantiem plašākas eksporta kredītu garantijas iespējas Stājas spēkā

Garantijas apkalpošanas ietvaros Apple var uzstādīt sistēmas programmatūras jauninājumus, kas liegs Apple produktam atgriezties iespējas un garantijas senākas sistēmas programmatūras versijas.

Apple produktā instalētās trešās personas lietojumprogrammas var nebūt savietojamas un var nedarboties Apple produktā sistēmas programmatūras atjaunināšanas rezultātā.

Jūs būsiet atbildīgs par citu programmatūras, datu un informācijas pārinstalēšanu. Citu programmatūru, datu un informācijas atjaunošanai un pārinstalēšanai šī garantija nav piemērojama.

Neatveriet Apple produktu! Apple produkta atvēršana var radīt bojājumus, ko šī garantija nesedz. Šā aparatūras produkta apkalpošanu drīkst veikt vienīgi Apple vai Apple pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs.

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS NORMATĪVIE TIESĪBU AKTI

Apple var pieprasīt, lai Jūs nomaināt noteiktas lietotājam uzstādāmas detaļas vai produktus. Nomaiņas detaļa vai produkts, ieskaitot lietotājam uzstādāmu detaļu, kura tikusi uzstādīta saskaņā ar Apple sniegtajām instrukcijām, iegūst atlikušo Apple produkta garantiju vai deviņdesmit 90 dienu garantijas laiku, sākot no nomaiņas vai remonta dienas, atkarībā no tā, kas piedāvā Jums ilgāku iespējas un garantijas termiņu.

Ja produkts vai detaļa tiek nomainīti vai tiek atmaksāta nauda, jebkāda nomaiņas detaļa kļūst par Jūsu īpašumu, bet nomainītā vai kompensētā detaļa kļūst par Apple īpašumu. Lūdzam piekļūt un izskatīt turpmāk aprakstītos tiešsaistes palīdzības resursus, pirms pieprasāt garantijas apkalpošanu.

Meklētais teksts nav atrasts.

Apple pārstāvis vai Apple pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs palīdzēs noteikt, vai Jūsu Apple produktam ir nepieciešama apkalpošana un, ja tāda ir nepieciešama, informēs Jūs, kā Apple to nodrošinās.

Sazinoties ar Apple pa telefonu, var tikt piemērotas citas maksas, atkarībā no Jūsu atrašanās vietas. Tiešsaistes informācija līdz ar sīkākām ziņām, kā saņemt garantijas apkalpošanu ir sniegta tālāk. Tiklīdz Jums tiks paziņots, ka apkalpošana ir pabeigta, Jūs nekavējoties paņemsiet Apple produktu no Apple mazumtirgotāja vai Apple pilnvarotā pakalpojumu sniedzēja darbības vietas, vai arī Apple produkts tiks nosūtīts no Apple remontdarbnīcas tieši uz Jūsu iespējas un garantijas vietu.

Ja Apple konstatēs, ka Jūsu Apple produkts ir tiesīgs saņemt apkalpošanu, nosūtot pa pastu, Apple nosūtīs Jums iepriekšapmaksātas pavadzīmes un atbilstošos gadījumos — iesaiņojuma materiālu, lai Jūs variet nosūtīt savu Apple produktu uz Apple remontdarbnīcu vai Apple pilnvarotā pakalpojumu sniedzēja darbības vietu saskaņā ar Apple norādījumiem.

Tiklīdz apkalpošana būs pabeigta, Apple remontdarbnīca vai Apple pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs atsūtīs Jums atpakaļ Apple produktu. Apple apmaksās sūtīšanas izdevumus no Jūsu atrašanās vietas un atpakaļ, ja tiks ievērotas visas instrukcijas. Apple var pieprasīt kredītkartes autorizāciju drošības nolūkā, rezervējot nomanāmā produkta vai detaļas mazumtirdzniecības cenas un piemērojamās sūtīšanas maksas summu.

Apple nosūtīs nomaiņas produktu vai detaļu Jums līdz ar instalēšanas instrukcijām, ja atbilstoši, un jebkādām prasībām attiecībā uz nomainītā produkta vai detaļas atgriešanu. Ja Jūs ievērosiet instrukcijas, Apple atcels kredītkartes autorizāciju, lai no Jums netiktu iekasēta maksa par produktu vai detaļu un sūtīšanu uz un no Jūsu atrašanās vietas. Ja Jūs neatsūtīsiet nomainīto produktu vai iespējas un garantijas iespējas un garantijas norādījumiem, vai arī atsūtīsiet nomainītu produktu vai detaļu, kuriem nav tiesības uz apkalpošanu, Apple atskaitīs no Jūsu kredītkartes rezervēto summu.

Apple bez maksas nosūtīs Jums nomaiņas produktu vai detaļu līdz ar instalēšanas instrukcijām, ja atbilstoši, un jebkādām prasībām attiecībā uz rīcību ar nomainīto produktu vai detaļu.

Ārkārtējās situācijas laikā Volkswagen Latvijā pagarina automašīnu garantijas Ārkārtējās situācijas laikā Volkswagen Latvijā pagarina automašīnu garantijas Sākumlapa Pagarinātā garantija Volkswagen Latvijā piedāvā pagarināt automašīnu ražotāja sniegto garantiju tiem klientiem, kuru automašīnu garantija beidzas laika periodā no Šo iniciatīvu Volkswagen īsteno ar mērķi sniegt atbalstu klientiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā nevar apmeklēt servisu un veikt garantijas remontu savām automašīnām. Šie nosacījumi attiecas uz visām Volkswagen automašīnām, kas iegādātas autorizētajos dīlercentros Baltijā un citviet Eiropā. Ja Volkswagen jauna transportlīdzekļa garantija vai Volkswagen pagarinātā garantija beidzas vai ir beigusies laika posmā no

Ja Jums nepieciešama turpmāka palīdzība, sazinieties ar Apple, piezvanot uz turpmāk norādīto telefona numuru. Apple patur tiesības izmainīt veidu, kā Apple var nodrošināt Jums garantijas apkalpošanu, un Jūsu Apple produkta tiesības saņemt konkrētu apkalpošanas veidu.

iespējas un garantijas kā nopelnīt naudu prasīt naudu

Apkalpošana tiks aprobežota ar tajā valstī, kur apkalpošana ir pieprasīta, pieejamajām apkalpošanas iespējām. Jūsu pienākums var būt segt sūtīšanas un apstrādes maksas, ja Apple produkts nevar tikt apkalpots valstī, kur tas atrodas. Ja Jūs lūgsiet apkalpošanu valstī, kas nopelnīt naudu internetā ir labākais kur valsts, kurā sākotnēji veikts pirkums, Jūs ievērosiet visus importu un eksportu regulējošos iespējas un garantijas aktus un būsiet atbildīgs par visām muitas nodevām, PVN un citiem saistītajiem nodokļiem un iespējas un garantijas.

Ja ir pieejama starptautiskā apkalpošana, Apple var saremontēt vai nomainīt produktus un detaļas ar iespējas un garantijas produktiem un detaļām, kuras atbilst vietējiem standartiem. Ja jebkurš noteikums tiek atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, tas neietekmē pārējo noteikumu likumību iespējas un garantijas izpildāmību.

Šai garantijai ir piemērojama un tā ir interpretējama saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kurā noticis Apple produkta pirkums. Apple ir norādīts šā dokumenta beigās atbilstoši valstij vai reģionam, kur noticis Apple produkta pirkums. Apple vai tā tiesību pēctecis ir šīs garantijas izsniedzējs.