Vēlos informēt, ka tekstā:

Iespējas naudā un ārpus naudas. Kā rodas nauda mūsdienu monetārajā sistēmā? Centrālās bankas loma un iespējas

Saturs

  COVID aktualitātes Naudas atgūšana no maksājuma kartes izdevējkompānijas — risinājums patērētājam atgūt naudu neveiksmīgu tiešsaistes pirkumu gadījumā ECC — Net ik gadu saņem aizvien vairāk pārrobežu sūdzību no patērētājiem, kas saskārušies ar situācijām, kad ir pārkāptas viņu tiesības, iepērkoties tiešsaistē.

  iespējas naudā un ārpus naudas

  Pētījuma secinājumi parāda šādas galvenās tendences: lielākajā daļā no pētījumā apskatītajām valstīm ir līdzīga naudas atgūšanas procedūra no karšu izdevējkompānijām, kā arī pārsvarā valstīs ir izveidots Alternatīvais strīdu  risināšanas mehānisms, kur vērsties gadījumos, kad patērētājiem radušās domstarpības ar uzņēmēju. Tāpat noteiktās dalībvalstīs informāciju un palīdzību gadījumos, kad radies pārrobežu strīds saistībā ar naudas atgūšanu, var  meklēt, kontaktējoties ar FIN — NET tīkla pārstāvjiem.

  iespējas naudā un ārpus naudas

  Visās ES dalībvalstīs patērētājam ir tiesības uz naudas atmaksu, ja ir noticis nedrošs, neautorizēts interneta maksājums, tomēr patērētājam ir jāveic visas no sevis atkarīgās darbības, lai transakcija tiešsaistē noritētu  droši un trešajām personām netiktu izpausti kartes vai konta drošības dati.

  Ja patērētājs ir pircis preces, izmantojot kredītkarti, lielā daļā gadījumu, kā arī valstu, patērētājam būs tiesības uz naudas atgūšanas procedūru gadījumā, ja pārdevējs pārkāpis patērētāju tiesības.

  iespējas naudā un ārpus naudas

  Dažkārt tieši šis varbūt vienīgais atlikušais ārpustiesas naudas atgūšanas veids patērētājam. Patērētāji šādu naudas atgūšanas procedūru var prasīt, pamatojoties uz Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, nacionālajiem normatīviem aktiem vai banku darbības noteikumiem.

  iespējas naudā un ārpus naudas

  Sarežģījumi un patērētāju tiesību ierobežojumi varētu rasties krāpniecisku transakciju gadījumos, ja ir ievadīts PIN kods, kaut gan pierādīšanas pienākums tajos gadījumos ir maksājumu kartes izdevējiestādei.