Pasīvie ienākumi | pcalmagroup.com

Ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

Kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies zemāku nodokļu ieņēmumu dēļ, COVID pandēmijai ietekmējot ekonomisko situāciju Ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki un pasaulē. Savukārt kopbudžeta izdevumi, salīdzinot ar Izdevumu pieaugumu noteica gan budžetā jau šim gadam plānotie papildu izdevumi tādiem mērķiem kā pensijām un citiem sociālajiem pabalstiem, atalgojuma celšanai veselības nozarei un citiem sektoriem, gan arī COVID seku mazināšanai valdības apstiprinātie atbalsta pasākumi tautsaimniecībai.

Tādējādi kopbudžetā deviņos mēnešos veidojies ,1 miljona eiro deficīts, un situācija būtiski atšķiras no Lai nodrošinātu COVID izplatības kontrolēšanu, sākot ar marta vidu, tika ieviesti ierobežojumi, kas būtiski ietekmēja ekonomisko aktivitāti praktiski visās nozarēs, kā rezultātā iekšzemes kopprodukts IKP 2.

Description

Tik straujš kritums ekonomikā būtiski ietekmēja  kopbudžeta nodokļu ieņēmumus šā gada 2. Jau 3. Pie tam 3. Jāatzīmē, ka darba spēka nodokļu samazinājums šogad bijis mazāks nekā patēriņa nodokļiem, kas skaidrojams ar to, ka uzņēmumi darbinieku atbrīvošanu, arī algu samazināšanu nereti uzskata par pēdējo līdzekli grūtību pārvarēšanai, vispirms samazinot citas izdevumu pozīcijas, kas attiecīgi ietekmē citu uzņēmumu darbību.

Stratēģijas 5 minūšu variantā Valsts ieņēmumu dienesta datiem sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi visstraujāk samazinājās maijā, norēķinoties par aprīļa darba algām, bet turpmākajos mēnešos ik mēnesi vērojamas atgūšanās pazīmes.

Kāpēc atvieglojumu aizstāšana ar apgādnieka pabalstu varētu būt labāks risinājums?

Savukārt, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa PVN ieņēmumi pēc pieauguma salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jūlijā-augustā pieauga, bet septembrī atkal ir zem Jāatzīmē, ka gada turpmākajos mēnešos COVID ietekmē situācija atkal var pasliktināties un ieņēmumu apmērs kristies.

Kopumā Nodokļu ieņēmumi ir atkarīgi no ekonomiskās situācijas valstī un COVID izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi smagi skāra vairāku nozaru darbību.

ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

Lielākais nodokļu ieņēmumu samazinājums kopumā ir tādās nozarēs kā izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, transports un uzglabāšana, māksla, izklaide un atpūta. Tāpat arī būvniecības nozarē, kur ieņēmumu samazināšanās skaidrojama ar PVN atmaksu pieaugumu, no šā gada atceļot reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem. Nodokļu ieņēmumus šogad ietekmē arī apstiprinātais atbalsts uzņēmumiem un privātpersonām, kas izpaužas aprēķināto nodokļu samaksas termiņu pagarinājumos ar atmaksas termiņu līdz pat trim gadiem.

Nozīmīgāko apmēru veidojot sociālās apdrošināšanas iemaksu, PVN un iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN maksāšanas termiņu pagarinājumiem.

LKM56 Laura Vanaga Mickeviča par oratores runas mākslu un pārdošanu

Tas skaidrojams ar augsto plāna pārpildi janvārī-februārī, ko veidoja augošais darba ienākumu līmenis Jāatzīmē, ka IIN ieņēmumi kopbudžetā salīdzinājumā ar Ieņēmumi sarukuši, ņemot vērā ar IIN neapliekamā minimuma celšanu nodarbinātajiem un pensionāriem, tāpat šogad pieauguši atvieglojumi ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki apgādībā esošām personām, attiecīgi samazinot ar IIN apliekamo bāzi.

Tāpat ir būtiski samazinājušies ieņēmumi no dividendēm.

ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

PVN ieņēmumiem bijis arī vislielākais kritums, salīdzinot ar Lielākais PVN ieņēmumu samazinājums bijis būvniecības, nekustamo īpašumu, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarēs. Lielākais samazinājums bija akcīzes nodokļa ieņēmumiem no alkoholiskajiem dzērieniem par 10,9 miljoniem eiro, ko lielā mērā ietekmēja ārkārtējās situācijas laikā pilnībā pārtrauktā alkoholisko dzērienu tirdzniecība pierobežā.

ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

Savukārt ieņēmumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem palielinājušies par 5,5 miljoniem eiro, ko sekmēja likmju palielināšana degvielai.

Samazinājušies arī sociālo apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi, kas saistīts ar situāciju darba tirgū, kur bezdarba līmenis šogad būtiski pārsniedz Valsts pamatbudžetā pārskata periodā veidojies nozīmīgs deficīts ,3 miljoni eirokamēr pērn attiecīgajā periodā bija ,6 miljonu eiro pārpalikums. Visos pārējos kopbudžeta apakšlīmeņos deviņos mēnešos bijis pārpalikums.

ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

Virsplāna ieņēmumus kopumā nodrošināja pamatā vienas valsts kapitālsabiedrības lielāki dividenžu maksājumi, tomēr atsevišķu nodevu ieņēmumi būtiski atpalika no plānotā. Šajā Eiropas Savienības ES fondu ciklā nozīmīgs izdevumu pieaugums vairs nav sagaidāms un kā šogad, tā arī nākamgad izdevumi kopumā būs tuvu Nozīmīgi pieaugušas subsīdijas un dotācijas veselības nozares finansēšanai, tostarp algu celšanai mediķiem un COVID sakarā.

Table of contents

Tādējādi valsts speciālajā budžetā, lai gan bijis 18,3 miljonu eiro pārpalikums, tā apmērs pret Atbilstoši NVA datiem šā gada septembra beigās bija 70 bezdarbnieki, bet pērn attiecīgajā brīdī 52 bezdarbnieki.

Pašvaldību budžetā šā gada deviņos mēnešos izdevumi samazinājās par 52,1 miljonu eiro un līdzīgā apmērā saruka arī ieņēmumi par 54,5 miljoniem eironodrošinot ,1 miljona eiro pārpalikumu. Kapitālo izdevumu samazināšanos, īpaši pamatfunkciju nodrošināšanai, ietekmēja aizņemšanās ierobežojumi pašvaldībām, jo līdzekļus Valsts kasē var aizņemties tikai ES fondu projektu īstenošanai un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūrai.

COVID ietekmes uz ekonomiku mazināšanai, lai nodrošinātu augstas gatavības investīciju projektu īstenošanu, pašvaldībām aizņemšanās limits gada vidū tika palielināts, tomēr tā ietekme uz izdevumu pieaugumu šobrīd vēl nav būtiska un varētu parādīties gada pēdējos mēnešos.

ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

Būtisks samazinājums bijis izdevumiem, ko pašvaldības veic par ēdināšanas pakalpojumiem, domājams, nenodrošinot klātienes apmācību pavasarī, tāpat samazinājušies izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, apkuri un citi.

Jāatzīmē, ka šā gada Savukārt, Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

  1. Atpakaļ Dažādi Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem Valsts ieņēmumu dienests turpmāk — VID informē, ka
  2. Interneta apmaiņas naudas pelnīšanai bez ieguldījumiem