Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Ieguldīt ienākumus

Saturs

  ieguldīt ienākumus

  Noteikumi un cenrādis Kas ir ieguldījumu konts? Ieguldījumu konts ir īpašs risinājums ieguldītājiem, kuri aktīvi pērk un pārdod vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus, un tam ir paredzēti speciāli iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN nosacījumi.

  ieguldīt ienākumus

  Ieguldījumu konta noteikumi Kāpēc izvēlēties ieguldījumu kontu? Tas ļauj ieskaitīt naudas līdzekļus ieguldījumu kontā un veikt ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos, piemēram, akcijās, fondos, obligācijās utt. Vērtspapīru vai ieguldījumu konts?

  ieguldīt ienākumus

  Ikvienam ir iespējams izvēlēties, kuru no veidiem izmantot, un ieguldījumus var veikt arī vienlaikus gan vienā, gan otrā veidā. Ieguldījumu konts Vērtspapīru konts bez ieguldījumu konta Ieguldīt ienākumus deklarēšana un nodokļa aprēķins Jāveic nākamā gada sākumā, kad no ieguldījumu konta izmaksātā summa pārsniedz iemaksāto summu.

  Ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no minētajām dividendēm un procentu ienākuma ir ieturēts nepilnā apmērā, minēto dividenžu un procentu ienākumu, kas gūts ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu ietvaros, samazina proporcionāli attiecībai starp piemēroto ieturētā nodokļa likmi un šā likuma Papildināt likumu ar

  Jāveic, gūstot peļņu no katra vērtspapīra pārdošanas darījuma. Pārskati IIN deklarācijas sagatavošanai Ieguldītājs patstāvīgi sagatavo informāciju deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma.

  ieguldīt ienākumus

  Atļautie un neatļautie darījumi Ir atļauti visi darījumi ar vērtspapīriem, izņemot vērtspapīru pārskaitījumus. Ir ieguldīt ienākumus visi darījumi ar vērtspapīriem.

  ieguldīt ienākumus