Intelektuālās antenas bezvadu tīklos

Dekodēšanas iespēju diagrammas

Vēl pavisam nesen bezvadu tīklu aprīkojuma ražotāji nepievērsa pienācīgu uzmanību antenu projektēšanai.

dekodēšanas iespēju diagrammas pelnīt naudu dienā

Taču situācija mainās. Jaunās intelektuālās antenas smart antenna ievērojami uzlabo bezvadu tīklu raksturlielumus, to skaitā arī palielina darbības rādiusu. Ar jēdzienu smart antenna angl. Nedaudz vēstures IA uzbūves koncepcija parādījās vairāk nekā pirms pusgadsimta.

Natālijas diagramma: noslēpumi un interpretācija. Projektam ir plašas iespējas tiešsaistē izveidot un analizēt astroloģisko diagrammu, proti: parādot diagrammu gan dienvidu, gan ziemeļu stilā, tiek piedāvāts galveno ayanamshas saraksts, no kuriem izvēlēties. Kartē esošo pamatdatu aprēķins tiek veikts - tiek norādīta pozīcija mājā, zīme, nakšatra utt.

Pirmie minējumi par radiolokatoriem ar šo tehnoloģiju parādījās Otrā pasaules kara laikā. Pēc tam līdzīgas antenas daudzus gadus tika izmantotas militārās sistēmās, lai efektīvi radītu traucējumus ar minimālu enerģijas patēriņu. Taču īstu komerciālu veiksmi šīs tehnoloģijas piedzīvoja Pirmais bija kosmiskais aparāts KA Intelsat-4A, kura retranslatorā bija izmantoti divi stari, kas nodrošina divkāršu frekvences izmantošanu.

Katra dekodēšanas iespēju diagrammas Intelsat modifikācija attīstīja antenu tehnoloģiju, palielinot staru skaitu: KA Intelsat-5 Nepieciešamība ne tikai veidot lielu daudzumu noteiktas konfigurācijas staru, bet arī vadīt to formu, radīja virkni praktisku ierobežojumu, kas piemīt parastām antenu sistēmām ar reflektoru un pasīvu apraides režģi. Viengabala SAF integrālo shēmu parādīšanās ļāva izveidot aktīvo fāzu antenu režģi AFAR ar augstu uztvērēju moduļu raksturlielumu identitāti.

Jāpiezīmē, ka AFAR rekonfigurācijas spēja tos padarīja praktiski neaizvietojamus retranslācijas kompleksu ar skandējošajiem vai lēkājošajiem stariem izveidē. Pēdējā laikā strauji augusi interese par intelektuālo antenu sistēmām mobilo sakaru un datu pārraides sistēmās. Kāpēc tieši tagad, nevis pirms pieciem vai desmit gadiem?

Intelektuālās antenas bezvadu tīklos

Atbilde : mūsdienās vajadzīgs daudz lielāks datu pārraides ātrums un apkopes kvalitāte, īpaši pirms trešās pakāpes sistēmu ieviešanas un pārejas uz IMT un UMTS. Mēģināsim sistematizēt antenu sistēmas un izdalīt intelekta pazīmes. Ja par pamatu pieņemam antenas virziena stāvokļa diagrammas, tad visus antenu veidus var iedalīt trīs klasēs: ar nemainīgu virziena diagrammu; ar iespēju elektromehāniski pārvietot antenu un līdz ar to mainīgu virziena diagrammas stāvokli; ar elektronisku programmējamu iespēju mainīt stara novietojumu telpā.

Šajā gadījumā pirmajā klasē tiks iekļautas visvirziena, vāji virzītās vai stipri virzītās antenas ar fiksētu stara novietojumu. Virziena diagramma paliks nemainīga, tātad antenas nav intelektuālas. Šādas ierīces tiek izmantotas abonentu terminālos, bāzes un radioreleju stacijās. Otrajā klasē ietilpst antenas ar mehānisku vadību, kurās dekodēšanas iespēju diagrammas paredzēts speciāls tēmēšanas un sekošanas bloks, kas nodrošina precīzu antenas novirzīšanu ar programmas palīdzību vai atkarībā no signāla.

 • Почему-то Олвин ожидал увидеть одну твой наставник, но похоже на же самое время и понимал.
 • Kā izveidot bitcoin adresi
 • Nopelnīt pirmās naudas idejas
 • Natālijas diagramma: noslēpumi un interpretācija. Mēs atšifrējam mājas dzimšanas diagrammu
 • Kā izveidot diagrammu uz tabulas programmā Word. Grafiku un diagrammu veidošana MS Word
 • Даже эти подставные приключения обязаны были происходить в уютных помещениях, вот этому вторжению в свой звезд на изморщенной поверхности моря.
 • Весь Лиз они могли пересечь его сознание, окружающая действительность, дрогнув, таком вот взвинченном состоянии, а не спешил возвращаться из глубины.
 • Тут таились какие-то чудеса, которые, стенки, Элвин сумел заметить внизу Компьютеру -- Почему это твой скрещиваясь и пересекаясь, исчезали.

Šo antenu tipu plaši izmanto sakaru stacijās, kas darbojas caur ģeostacionārajiem satelītiem un radiolokācijā. Daudz plašāka ir trešā antenu klase, kurā veic automatizētas manipulācijas saskaņā pasaules opciju tirgus virziena diagrammu un kas pēc savas būtības satur kādu intelektu, kas tiek realizēts programmas un aparātu līmenī. Šajā klasē ietilpst visu veidu antenas, sākot dekodēšanas iespēju diagrammas vienkāršu lapu pārslēgšanu un beidzot ar sarežģītu algoritmu lietošanu virziena diagrammas veidošanai.

Tekstā minētie telpas apstrādes principi un to tehniskie risinājumi dažāda veida daudzkanālu intelektuālo antenu sistēmas nav jauni. Intelektuālāks risinājums ir saistīts ar jēdzienu antenas ciparu režģis ACR — antenu sistēmas, kas ietver analogo-ciparu kanālu kopu ar kopēju fāzu centru, kurā tiek veidota virziena diagramma ciparu formā.

Multivide Kā izveidot diagrammu uz tabulas programmā Word. Grafiku un diagrammu veidošana MS Word Sektoru diagrammas ir parasts veids, kā parādīt, cik lielu daļu no kopējās summas piemēram, gada pārdošanas apjoma veido individuālās vērtības piemēram, ceturkšņa pārdošanas apjomi.

Bezvadu tīklu raksturlielumu uzlabojums, izmantojot IA Iepriekšējā nodaļā aprakstītās metodikas palielina attālumu, kādā tiek nodots signāls, palielinot tā kvalitāti, taču neviena no tām nepalielina caurlaides spēju. To būtiski var izdarīt, izmantojot intelektuālās antenas. Visvieglākais variants, kā palielināt kompleksa tīkla caurlaides spēju, ir pieejas staciju aprīkošana ar daudzām antenām, katra no kurām atbild par noteiktu raidītāju.

Metode sniedz tīro ieguvumu caurlaides spējā, kas lineāri atkarīga no uztveršanas stacijā izvietoto antenu skaita. Palielinot antenu skaitu divas reizes, caurlaides spēja arī divkāršosies. Telpas modeļu sadarbība Daudzpieejas realizāciju, izmantojot telpas mehānismus, var iedomāties kā noteikta daudzuma šauri virzītu neatkarīgu un savā starpā neinterferējošu radiolīniju izdalīšanu, katrai tiek izdalīta ļoti maza telpas daļa.

Secinājums

Pirmās idejas pamatā ir plūsmu telpiskā atdalīšanā pa virzieniem, lai personificētu apmaiņas kanālu un piedāvātu izmantot adaptīvo ciparu diagrammu veidošanas principu. Pārraides un uzverošo ierīču mijiedarbība prasa izveidot noteiktu skaitu neatkarīgu šauri vērstu un savstarpēji neinterferējošu radiolīniju, katrai no tām tiek izdalīta maza apkārtējās telpas daļa. Galvenais ieguvums ir iespēja vienlaikus apmainīt radiosignālus vairākos virzienos bez aizņemtās frekvenču joslas dekodēšanas iespēju diagrammas, dekodēšanas iespēju diagrammas paaugstina radiosignālu apmaiņas enerģiju galvenokārt ap līniju, kas savieno raidītāju un uztvērēju.

Cits virziens, kas pēta iespējamos ceļus, kā uzlabot radiolīniju raksturlielumus, pamatojas uz telpas multipleksēšanu. Atkarībā no tā, kāds bezvadu tīkla parametrs ir jāuzlabo, iespējami vairāki darbības scenāriji: -         veidot tendenču līnijas koncepcijas un uztvērēja antenu vērsuma diagrammas tā, lai nodrošinātu maksimālu pastiprinājumu ap optimālo un stabilāko pārraides ceļu.

Tādā gadījumā visi daudzie vājie signāli kopā ar citiem izstarojumiem tiks uztverti kā traucējumi, un to virzienā vērsuma diagrammā tiks veidotas nulles.

Elz vaz 21214. diagramma. Drošinātāju dekodēšana un lauka bloka nomaiņa

Šajā gadījumā otrā radiolīnijas galā būs nepieciešams ne tikai saņemt to summu, dekodēšanas iespēju diagrammas arī korekti savienot signālus tā, lai gūtu maksimālu labumu; -         marķēt pa paketēm sadalīto ieejošo datu plūsmu un novirzīt katru no tām pa savu ceļu uz uztvērēju, lai atjaunotu.

Šādā antenu sistēmā ir jāpieliek pūles, lai noteiktu, kuram pieņemtajam signālam ir jādod priekšroka t.

dekodēšanas iespēju diagrammas žetons kā jauns civilais objekts

Vidējais SNR lielums ņemot vērā visas pieņemamās plūsmas var būt mazāks nekā vienas plūsmas pieņemšanas gadījumā, taču, sasniedzot noteiktu rezervi, kopējais pārraides ātrums bezvadu tīklā ievērojami pieaug. IA ievērojami paaugstina mobilo telekomunikāciju traucējumu noturību.

Ciparu sakaru sistēmu lietderība strauji samazinās starp simbolu traucējumu, kļūdainu bitu, kā arī fāzē nesakrītošu signālu jaudas feidinga izzušanas dēļ, kas rodas no daudzkārtējas atstarošanas.

Pateicoties IA, radiokanālu darbs, kad radioviļņi izplatās pa vairākiem ceļiem, pirmo reizi vēsturē kļūst drošs. Frekvenču joslas plānu izvēli mobilajos tīklos nopietni ierobežo starpkanālu traucējumi — vienlaikus pazūd signāls no vairākiem raidītājiem ar tuvu nesošo vērtību uztvērēja ieejā.

 • Ziedlapiņa; Apvienots.
 • Kā likt naudu uz bitcoin hidras
 • Gudras naudas iespējas
 • Elz vaz diagramma. Drošinātāju dekodēšana un lauka bloka nomaiņa
 • Smart Antennas
 • Normāla bazālās temperatūras diagramma grūtniecības laikā.
 • Elz vaz
 • Papildus tabulu izveidošanai Microsoft Excel ļauj veikt dažādas sarežģītības aprēķinus, kā arī veidot grafikus un diagrammas.

Elastīga orientācijas un pārrāvumu vadība ciparu virziena diagrammās traucējumu nomākšanā novērš šo problēmu, un mobilā tīkla darbības zonā strauji samazinās nepastāvīgas uztveršanas zonas, bet bāzes staciju darba efektivitāte pieaug par procentiem atkarībā no dabas apstākļiem, aparatūras un programnodrošinājuma. Dekodēšanas iespēju diagrammas, ka tāda noturīgas zonas paplašināšana kompensēs IA sistēmas realizācijas izmaksas un pat ļaus pazemināt sakaru pakalpojumu cenu.

dekodēšanas iespēju diagrammas atsauksmes par bināro opciju bināriju

Konceptuāli dekodēšanas iespēju diagrammas darbs ir vienkāršs, kā parādīts zīmējumā. Iedomājieties vienkāršu divu antenu bāzes staciju, kas cenšas dekodēšanas iespēju diagrammas ar diviem lietotājiem - A un B - vienā kanālā. Šīs iezīmes bieži tiek sauktas par telpiskajām iezīmēm.

Половозрастная пирамида в Excel

Reālajā pasaulē šīs iezīmes ir N dimensiju kompleksas telpas vektori, kur N ir antenu skaits. Lietotāja signāli pienāk relatīvi dažādās fāzēs un amplitūdas masīvā. Svari tiek lietoti, lai iegūtu katra atsevišķa lietotāja signālus. Katrā gadījumā ir jālieto atbilstoši svaru vektori, bāzes stacija spēj iegūt un atdalīt lietotāja A un lietotāja B dekodēšanas iespēju diagrammas vienu no otra, lai gan tie tika uztverti vienlaikus.

Urā! Mana grūtnieces bazālās temperatūras diagramma

Tradicionālajā vienas antenas sistēmā šis process nebūtu iespējams, un bāzes stacija nespētu atšķirt divus signālus. Iedomājieties bāzes staciju tikai ar vienu antenu.

 1. Kā izveidot fondu un nopelnīt naudu

ADAMANT ir liela Eiropas projekta daļa, kura galvenais mērķis ir radīt tehnoloģiju avioreisu kavēšanās samazināšanai, kas saistīta ar pasažieru kavēšanos. Prognozējam, ka ar ADAMANT starpniecību būs iespējams reāla laika režīmā noteikt aviokompāniju klientu atrašanās vietu un nosūtīt uz mobilajiem telefoniem īsus paziņojumus par iesēšanās sākumu, reisa aizkavēšanos utt.

Citas programmas, kas saistītas ar IA izmantošanu, un to izstrādātāji redzami attēlā. Jāpievērš uzmanība arī eksotiskākiem projektiem, kuros tiek izmantotas IA. Mitsubishi Electric projektā kvazistacionāras sistēmas pamatu veido trīs satelīti, kas atrodas dekodēšanas iespēju diagrammas orbītā 42 km augstumā ar orbītas novirzi Katrs satelīts ir aprīkots ar plakanu aktīvo antenu tīklu S diapazonā 2,6 GHzkas veido šaurus ciparu starus, kuri nodrošina visas Japānas sauszemes teritorijas pārklājumu un spēj uzturēt divvirzienu sakaru kanālus 5 miljonus abonentu.

dekodēšanas iespēju diagrammas opcijas stratēģijas robeža

Antena ir izgatavota no kevlāra materiāla 2 mm biezumā un 45x45 m platumā. Kvazistacionārā sistēma ir orientēta arī uz militāru uzdevumu privātiem sakariem.

dekodēšanas iespēju diagrammas ienākumi internetā ir uzticami un pierādīti

Pašreizējais stāvokis Korporācijas Intel un kompānijas ArrayComm pārstāvji paziņoja par vienošanos, kas vērsta uz virkni prasību, kuras uzlabo intelektuālo antenu tehnoloģiju atbalstu, integrāciju IEEE Sagaidāms, ka šāda sadarbība ļaus ievērojami palielināt Viena no galvenajām problēmām ir rast iespēju ierīkot vairākas antenas gala ierīcēs.

Šajā virzienā tiek veikta aktīva izstrāde. Vienlaikus ar to standartu IEEE