Aktuālās ziņas par Vāciju

Aktuālās tirdzniecības ziņas

roboti bināro opciju video

Memoranda mērķis ir tirdzniecības nozarē vienoti īstenot praksē piemērotākos pasākumus Covid infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši faktiskajai vīrusa izplatības situācijai valstī. Tāpēc būtiski ir nodrošināt maksimāli drošus darba apstākļus tirdzniecības nozares darbiniekiem un apmeklētājiem, sekmējot valdības noteikto vīrusa izplatības ierobežojumu ievērošanu," pauda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs KPV LV.

Apliecinot biedru atbalstu sociāli atbildīgas politikas īstenošanai tirdzniecības nozarē un apņemoties darbībā proaktīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus Covid infekcijas izplatības risku mazināšanai tirdzniecības vietās, lielākie tirdzniecības nozares intereses pārstāvošie sociālie partneri un sabiedriskās organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija - pievienojušās memorandam par sociāli atbildīgas politikas īstenošanu tirdzniecības nozarē.

nopelnīt naudu tiešsaistes dimantu klubā

EM aicina ikvienu tirdzniecības nozares uzņēmumu pievienoties memorandam, apņemoties darbībā godprātīgi īstenot memorandā minētos pasākumus, lai mazinātu Covid infekcijas izplatības risku.

Visa saistītā informācija, tostarp memorands, apliecinājums, komunikācijas materiāli, publicēta EM tīmekļa vietnē. No valsts puses memorandam ir pievienojusies EM, vienlaikus aicinātas pievienoties vēl vairākas valsts institūcijas, kā arī Valsts policija un pašvaldību policijas.

kurus rādītājus izvēlēties binārām opcijām

Parakstot memorandu, tirgotāji un nozares uzņēmumi pauduši apņemšanos izvietot papildu informāciju tirdzniecības vietā par epidemioloģisko prasību ievērošanu, piemēram, mutes un deguna aizsegu lietošanu, un izmantot pēc iespējas vienotus Covid infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētus informatīvos materiālus. Nozare, ja nepieciešams, apņēmusies izvietot paziņojumu par tirgotāja tiesībām neapkalpot apmeklētāju, kas tirdzniecības vietā nelieto mutes un deguna aizsegu vai neievēro tirgotāja noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Ārkārtējās situācijas laikā brīvdienās ierobežos tirdzniecības centru darbu

Tāpat memorandā pausta apņemšanās nodrošināt, ka darbinieki tirdzniecības vietā lieto mutes un deguna aizsegu atbilstoši normatīvu prasībām, sociāli atbildīgi izvērtēt un nerīkot aktivitātes, kas varētu motivēt apmeklētājus ilgāk uzturēties tirdzniecības vietā, ja nepieciešams, ieviest individuālus papildu pasākumus tirdzniecības vietā Covid infekcijas izplatības risku mazināšanai. Nozares pārstāvji apņēmušies iespēju robežās ieteikt aplikācijas "Apturi Aktuālās tirdzniecības ziņas lietošanu darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī izskatīt saņemtās sūdzības par normatīvos un sadarbības memorandā minēto epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu un konstatētu nepilnību gadījumā nekavējoties novērst tās.

pelnīt naudu internetā, rakstot atsauksmes

EM, parakstot memorandu, apņēmusies koordinēt sadarbību ar citām valsts institūcijām tirdzniecības nozarei aktuālās tirdzniecības ziņas ar Covid saistītu jautājumu risināšanā, aktuālās tirdzniecības ziņas arī sagatavot vienotus informatīvos materiālus tirdzniecības nozares dalībniekiem.

Daļa no informatīvajiem materiāliem ir izstrādāti un publicēti ministrijas tīmekļa vietnē. Savukārt Valsts policija un pašvaldības policijas ir apņēmušās sniegt atbalstu tirdzniecības nozares dalībniekiem situācijās, kad apmeklētājs atsakās ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, uzraudzībā piemērot "konsultē vispirms" principu, sekmējot normatīvu prasību precīzu izpildi tirdzniecības nozares uzņēmumos, aktuālās tirdzniecības ziņas ziņot par konstatētajiem novērojumiem īstenotajos apsekojumos kā pievienot tendenču līnijas vietās, kā arī informēt par konstatētajām nepilnībām normatīvos ietvertajā regulējumā vai neskaidrībām par prasību piemērošanas atsevišķiem aspektiem.

bezriska iespēju stratēģijas